Din elmätare byts snart ut

Med start i december 2021 kommer vi på Bodens Energi Nät AB att påbörja arbetet med att byta ut din elmätare. Mätarbytena sker i samarbete med J&B Elinstallationer AB.

Bakgrunden till detta är ett beslut från regeringen att alla elmätare i Sverige ska bytas ut senast 2025. Här kan du läsa mer om beslutet.

Elmätaren är också förberedd för mätning av produktion och den kommer att ha ett gränssnitt som gör det möjligt att koppla på tjänster för energieffektivisering.

De nya elmätarna möjliggör driftsäkra elnät med smart styrning
  • De nya elmätarna kan mäta elanvändningen per timme eller per kvart. Det möjliggör mer dynamiska prismodeller och så kallad efterfrågeflexibilitet, med möjlighet att styra elanvändningen till de timmar då elnätet har lägre belastning och elen är billigare när du har ett elhandelsavtal med timpris.

  • Elmätaren ger kunden direktåtkomst till sin mätdata.

  • Elmätarna kan mäta både energin som används i fastigheten och produktion/export av el från mikroproduktion, exempelvis solceller. Det underlättar för dig som producerar egen el.

  • Elmätaren kommer också att kunna skicka avbrottslarm vid strömavbrott, vilket i framtiden skulle kunna hjälpa elnätsbolagen att snabbare åtgärda fel/avbrott i elnätet, och underlätta kommunikationen till kunderna.

Här kan du läsa mer om mätarbytesprojektet och hur bytet går till.

// Formstyling