Din elmätare byts snart ut

Vi arbetar med att byta ut alla elmätare till nya, smarta mätare. Med den får du möjlighet att följa din elförbrukning och koppla på tjänster för att kunna använda din el smartare. Mätarbytet sker i samarbete med J&B Elinstallationer AB.

Bakgrunden till detta är ett beslut från regeringen att alla elmätare i Sverige ska bytas ut senast 2025. Här kan du läsa mer om beslutet.

De nya elmätarna möjliggör driftsäkra elnät med smart styrning

  • De nya elmätarna kan mäta elanvändningen per timme eller per kvart. Det möjliggör mer dynamiska prismodeller och så kallad efterfrågeflexibilitet, med möjlighet att styra elanvändningen till de timmar då elnätet har lägre belastning och elen är billigare när du har ett elhandelsavtal med timpris.

  • Elmätaren ger kunden direktåtkomst till sin mätdata.

  • Elmätarna kan mäta både energin som används i fastigheten och produktion/export av el från mikroproduktion, exempelvis solceller. Det underlättar för dig som producerar egen el.

  • Elmätaren kommer också att kunna skicka avbrottslarm vid strömavbrott, vilket i framtiden skulle kunna hjälpa elnätsbolagen att snabbare åtgärda fel/avbrott i elnätet, och underlätta kommunikationen till kunderna.

Här kan du läsa mer om mätarbytesprojektet och hur bytet går till.