Portföljförvaltning företag

Portföljförvaltning företag genom aktiv indexförvaltning

Elmarknaden är i ständig förändring och elpriset svänger upp och ner därefter. Stora slag i kostnaderna kan vara mycket besvärande för företagets kostnader och därför är poolförvaltning ett klokt val när man ser över sitt elavtal.

Ett bekvämt sätt att få ett bra elpris

Många gånger är det svårt att hitta rätt tillfälle att binda sitt elpris, med detta avtal undviker du stressen med att ha bundit vid för höga priser och att missa binda ditt elavtal när priset är lågt.

Att välja det bästa tillfället att säkra elpriset är både tidskrävande och svårt. Om man känner att man inte har tiden att kontinuerligt hålla sig uppdaterat om marknadsutvecklingen så kan man ta bort risken genom att välja ett avtal som bygger upp sitt elpris över tid. Du drar fördel av marknadens rörelser och får ett stabilt och marknadsnära pris, utan att behöva vara aktiv själv. Avtalet löper rullande 12 månader tillsvidare, du sprider riskerna och handlar in el i framtida perioder där det vanligtvis är billigare.

Fördelar med aktiv indexförvaltning

  • Du undviker att låsa ditt pris vid fel tidpunkt, och får ett bra pris över tid
  • Garanterar ett utjämnat marknadspris - följer marknaden men kapar toppar och jämnar ut dalar
  • Bekväm och enkel förvaltningsform - inga förvaltningsavgifter
  • Du får kontroll över dina elkostnader
  • Mer flexibelt än ett Fastpris - Tryggare än rörligt pris

Det är enkelt att ta kontroll över dina elkostnader

En indexförvaltning följer hela tiden marknadens rörelser och ger på så sätt ett slutgiltigt pris som ligger nära marknadspriset. Det ger dig möjlighet att ta kontroll över din elkostnad och garanterar dig att du inte sitter fast i långa fastprisavtal på hög prisnivå. Genom att en liten andel av företagets förbrukning köps in i förvaltningen varje dag, får du ett pris som är ett genomsnitt av många handelsdagar. Detta genomsnittspris byggs upp över tid och på så vis nyttjar man istället marknadens rörelser för att ge dig bästa möjliga pris när du sedan behöver elen.

Med ett rörligt pris är man helt utsatt för svängningar i marknadspriset, det ger i perioder möjlighet till lägre pris men öppnar upp risken för periodvis höga priser. Perioder med höga priser brukar även sammanfalla med att din förbrukning är högre vilket leder till kännbart högre elkostnader.

Kontakta våra företagssäljare

Anders Hjälte
Tel: 0921 – 582 33

Ivan Larchenkov
Tel: 0921 – 582 34

Robert Nilsson
Tel: 0921 – 582 35