Schysst elhandel

Det är det självklart att du som kund ska känna dig trygg hos oss, därför har vi valt att certifiera oss som en schysst elhandlare.

Vad innebär det att ett företag är certifierat?

Ett certifierat elhandelsföretag förbinder sig till 18 kundlöften. Dessa kundlöften gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att man tar särskild hänsyn till utsatta kunder i sina säljprocesser. Kundlöftena går längre än lagen kräver och de har kommit till för att det ska bli enklare för kunden att vara trygg i sitt val av elavtal. Du kan läsa mer om dom 18 kundlöftena här

Går det att lita på ett certifierat företag?

Certifieringskriterierna är framtagna av Energiföretagen Sverige. Synpunkter har även inhämtats från Konsumentverket, Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Energimarknadsinspektionen och Oberoende elhandlare. För certifieringen svarar ett oberoende certifieringsföretag, DNV, och det är också de som sköter uppföljning av certifieringen och granskning av eventuella klagomål på certifierade företag.

Certifieringsföretaget DNV granskar alla certifierade företag årligen och sköter avvikelsehantering. Stora avvikelser kan leda till uppföljningsbesök och indraget certifikat.

Teckna ett schysst elavtal med oss här