Teckna ett hållbart elavtal

Välj 100 % förnybar el eller återvunnen el

Rörligt elpris

Byt avtal när du vill

  • Nytt pris varje månad
föregående månad 62,80 öre/kWh

Fast elpris

När du vill ha koll

  • Samma pris under hela avtalet
från 47,10 öre/kWh

Vi är en lokal kraft med ansvar för framtiden.