Tillfällig anslutning

En tillfällig elnätsanslutning används för att få tillgång till el under en begränsad tid, exempelvis vid byggnation och olika evenemang.

Priser

Inkopplingsavgift
Inkoppling och nedtagning av tillfällig anslutning*

Kr inkl. moms
3 125

*Vid 80A - 500A kan kostnad för teknisk ombyggnation tillkomma enligt offert.

Nätpris per dag

Kr inkl. moms

Byggmätare 25A med 32A uttag

65

Byggmätare 63A med 63A uttag

105

Byggmätare 63A central

215

Byggmätare 80A

100

Byggmätare 100A

120

Byggmätare 125A

145

Byggmätare 160A

175

Byggmätare 200A

225

Byggmätare 250A

295

Byggmätare 315A

360

Byggmätare 400A

460

Byggmätare 500A

570

Byggmätare Bodens Energi Arena

680


Elpris per kWh tillkommer från elleverantör. 
Tecknas inget avtal anvisas elleveransen till Bodens Energi AB med Anvisat Rörligt elpris återvunnen el.
Anvisat Rörligt elpris får ett nytt elpris varje månad. Priset baseras på elbörsens priser och fastställs efter varje månads utgång.