Uppsättning tillfällig anslutning

Här beställer du uppsättning av en tillfällig anslutning.Är du inte beställande kund, ange ditt namn
För anläggningens fortlöpande kontroll enligt starkströmföreskrifterna § 109 svarar beställaren.