Felanmälan

Innan du gör din felanmälan kontrollera om det finns aktuell driftinformation där din fastighet finns.

När felet inte är i din anläggning felanmäler du dygnet runt på 0921 - 583 00.

Elnät

Innan du gör en felanmälan om elavbrott

  • Ta reda på om grannarna också är utan el.
  • Kontrollera jordfelsbrytare och att alla säkringar är hela. Att färgpricken är kvar är ingen garanti för att säkringarna är hela.

Är felet är i din anläggning kontaktar du en valfri elinstallatör.

Fjärrvärme

Innan du gör en felanmälan om fjärrvärmeavbrott
  • Ta reda på om grannarna också är utan värme eller varmvatten.
  • Kontrollera att alla säkringar till cirkulationspump och reglerutrustning är hela.
  • Utför felavhjälpning enligt fjärrvärmeanläggningens driftinstruktion. 

Gatubelysning

Bodens kommun äger gatubelysningen i Boden.

Bodens Energi Nät har i uppdrag att sköta underhållet. Åtgärder på inkomna felanmälningar sker områdesvis och kan ta upp till fyra veckor.

Gatubelysning felanmäls här.