Elnätspriser

Elnätspriset består av kostnader för drift, underhåll och reinvestering av elnätet, överföring av el samt mätare och mätvärdesinsamling. Elnätspriser faktureras av elnätsföretaget Bodens Energi Nät AB.

Priser 2024

Huvudsäkring ampere Elnät kr/år Överföring kr/kWh 
16A lägenhet 2 220  
16A 3 533 0,21
20A 8 525  
25A 10 370  
35A 14 190  
50A 19 840  
63A 24 940  
80A 31 895  
100A 39 695  
125A 49 135  
160A 62 495  
200A 77 715  

Priser inkl. moms.

Avgift till Elberedskapsmyndigheten, Elsäkerhetsverket och Nätmyndigheten ingår i priserna.

Överföringsavgift ingår i elnätspriset förutom i 16A, där den faktureras separat.

16A föreslås elnätsanläggning med förbrukning om högst 23 770 kWh.

16A lägenhet förutsätter att fastigheten har en särskild fastighets elnätsanslutning och minst tre lägenhets elnätsanslutningar.
Enfas anslutna lägenheter med mätarsäkring t.o.m. 25A faktureras som 16A lägenhet.

Här kan du se vilken huvudsäkring en elnätsanläggning har, hur ett säkringsbyte går till och information om våra elmätare.

För ett säkringsbyte kontaktas en behörig installatör, som sedan kontaktar oss.

Alla elnätspriser:
Prislista elnät 2024