Elnätspriser

Elnätspriset består av kostnader för drift, underhåll och reinvestering av elnätet, överföring av el samt mätare och mätvärdesinsamling. Elnätspriser faktureras av elnätsföretaget Bodens Energi Nät AB.

Priser 2023

Huvudsäkring ampere Elnät kr/år Överföring kr/kWh 
16A lägenhet 2 115  
16A 3 365 0,20
20A 8 120  
25A 9 875  
35A 13 515  
50A 18 895  
63A 23 750  
80A 30 375  
100A 37 805  
125A 46 795  
160A 59 520  
200A 74 015  

Priser inkl. moms.

Avgift till Elberedskapsmyndigheten, Elsäkerhetsverket och Nätmyndigheten ingår i priserna.

Överföringsavgift ingår i elnätspriset förutom i 16A, där den faktureras separat.

16A föreslås elnätsanläggning med förbrukning om högst 23 770 kWh.

16A lägenhet förutsätter att fastigheten har en särskild fastighets elnätsanslutning och minst tre lägenhets elnätsanslutningar.
Enfas anslutna lägenheter med mätarsäkring t.o.m. 25A faktureras som 16A lägenhet.

Här kan du se vilken huvudsäkring en elnätsanläggning har, hur ett säkringsbyte går till och information om våra elmätare.

För ett säkringsbyte kontaktas en behörig installatör, som sedan kontaktar oss.

Alla elnätspriser:
Prislista elnät 2023