Elnätspriser

Elnätspriser består av kostnader för drift, underhåll och reinvestering av elnätet, överföring av el samt mätare och mätvärdesinsamling. Elnätspriserna faktureras av nätägaren Bodens Energi Nät AB.

Priser 2022

Huvudsäkring ampere Elnät kr/år Överföring kr/kWh 
16A lägenhet 2 035  
16A 3 235 0,193
20A 7 810  
25A 9 495  
35A 12 995  
50A 18 170  
63A 22 835  
80A 29 205  
100A 36 350  
125A 44 995  
160A 57 230  
200A 71 170  

Priser inkl. moms.

Avgift till Elberedskapsmyndigheten, Elsäkerhetsverket och Nätmyndigheten ingår i priserna.

Överföringsavgift ingår i elnätspriset förutom i 16A, där den faktureras separat.

16A föreslås elnätsanläggning med förbrukning om högst 23 700 kWh.

16A lägenhet förutsätter att fastigheten har en särskild fastighets elnätsanslutning och minst tre lägenhets elnätsanslutningar.
Enfas anslutna lägenheter med mätarsäkring t.o.m. 25A faktureras som 16A lägenhet.

Här kan du se vilken huvudsäkring en elnätsanläggning har, hur ett säkringsbyte går till och information om våra elmätare.

För ett säkringsbyte kontaktas en behörig installatör, som sedan kontaktar oss.

Alla elnätspriser:
Prislista elnät 2022