Fördelar med fjärrvärme

Fjärrvärmens fördelar

Idag är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige, väljer du fjärrvärme får du en driftsäker, klimatsmart och energieffektiv värme.

Du gör samtidigt en viktig insats för klimatet eftersom vi tar hand om sånt som annars skulle gå till spillo. Hos oss får du dessutom ett tryggt och konkurrenskraftigt pris.

Varför fjärrvärme? 

  • Den största skillnaden mellan fjärrvärme och egen värmekälla är att fjärrvärmen produceras centralt, för att sedan distribueras ut till de olika hushållen. Fördelen blir ett smartare energiutnyttjande samt bättre rening av rökgaserna. Det är också större flexibilitet när det gäller val av bränsleslag, fjärrvärmen tillverkas i huvudsak av avfall och biobränslen.
  • Målmedvetet arbete och planering av utbyggnaden har gjort att vi håller konkurrenskraftiga priser.
  • Vi producerar även el genom att energiåtervinna avfall från samhället. I dagsläget har vi en produktion som motsvarar ca 2700 villor med direktverkande el.  
  • Fjärrvärme ger en behaglig inomhusmiljö och obegränsad mängd varmvatten.
  • Stabil och driftsäker leverans av värme i alla väder. 
  • Vi har ett väl fungerande kraftvärmekraftverk med flera pannor som säkerställer trygg leverans. 
  • Du får en installation med lång livslängd och minimalt underhåll som tar relativt liten plats i ditt hus.
  • Du bidrar till bättre miljö både lokalt och globalt eftersom avfallshanteringen och förbränningen har höga miljökrav som vi hela tiden jobbar och strävar efter att förbättra.
  • Lokalproducerad värme som kommer kommunmedborgarna till godo.

Fjärrvärme gör det bekvämt och livet blir lite lättare att leva hållbart!

Symbol för lättläst Denna sida finns även i en lättläst version.