Fördelar med fjärrvärme

Fjärrvärmens fördelar

Fjärrvärme är en miljövänlig och bekväm värmekälla. Bodens Energi ger dig driftsäker och underhållsfri värme till ett konkurrenskraftigt pris.

Vi har idag landets åttonde lägsta fjärrvärmepris. Ett pris som vi lyckas hålla utan hjälp av spillvärme från närliggande industrier. 

Från vårt värmeverk går kulvertar med varmt vatten ut till kunderna. Det varma vattnet går aldrig in i husets radiatorer, utan fördelas till fjärrvärmecentralens två olika värmeväxlare: en för uppvärmning och en för varmvatten. När vattnet passerat värmeväxlaren går det i retur till värmeverket för att värmas på nytt.

Varför fjärrvärme? 

  • Den största skillnaden mellan fjärrvärme och egen värmekälla är att fjärrvärmen produceras centralt, för att sedan distribueras ut till de olika hushållen. Fördelarna blir ett högre energiutnyttjande med bättre rening av rökgaserna samt större flexibilitet vad gäller val av bränsleslag. Fjärrvärmen tillverkas i huvudsak av biobränslen och avfall.
  • Målmedvetet arbete och planering av utbyggnaden har gjort att vi håller konkurrenskraftiga priser.
  • Fjärrvärme ger en behaglig inomhusmiljö och obegränsad mängd varmvatten.
  • Stabil och driftsäker leverans av värme i alla väder. 
  • Väl utbyggt värmekraftverk med flera pannor som säkerställer leverans. 
  • Du får en installation med lång livslängd och minimalt underhåll som tar relativt liten plats i bostaden.
  • Du bidrar till bättre miljö både lokalt och globalt.
  • Lokalproducerad värme som kommer kommunmedborgarna till godo.

Symbol för lättläst Denna sida finns även i en lättläst version.