Om Bodens Energi

Bodensarnas eget energibolag och samhällsaktör som producerar, utvecklar och levererar hållbara energilösningar. Vi är en lokal kraft med ansvar för framtiden.

Om Bodens Energi

Bodensarnas eget energibolag och samhällsaktör som producerar, utvecklar och levererar hållbara energilösningar. Vi är en lokal kraft med ansvar för framtiden.

Bodens Energi är ett helägt av Bodens kommun vilket innebär att vi arbetar för alla bodensare och med hela kommunen. Vi ska bidra till ett hållbart Boden oavsett om vi jobbar för mer återvunnen kraftvärme, ett stabilt elnät, lokal vattenkraft eller utveckling av laddinfrastruktur och solel.

Vi levererar kundnytta i dubbel bemärkelse då överskott i vår verksamhet återinvesteras till nytta för alla kommunmedborgare.  

Verksamheten har runt 100 anställda och omsätter närmare 500 miljoner kronor. Vi har cirka 16 600 elnätsanslutningar och 4 100 fjärrvärmeanslutningar. Vi producerar 20 GWh förnybar el. 

Sedan år 2014 är vi miljö- och kvalitetscertifierade för produktion, försäljning och distribution av el och fjärrvärme. Vi uppfyller kraven för ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

 

Logotyp för godkänd certifiering ISO 9001 och ISO 14001

 

 

 

Symbol för lättläst Denna sida finns även i en lättläst version.