Kvalitet är viktigt för oss på Bodens Energi

Vår kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete är en integrerad del av vårt arbetssätt. Vi uppfyller kundkrav och utvecklar vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar som målstyrs och följs upp regelbundet.

Bodens Energi AB ska

  • Av våra kunder och leverantörer uppfattas som ett professionellt och ansvarstagande energibolag med hög trovärdighet
  • Tillhandahålla produkter och tjänster enligt överenskommelser i tecknade avtal eller andra utfästelser. Leveranserna skall minst hålla utlovad kvalitet
  • Producera och distribuera el- och värmeenergi på ett hållbart sätt med hög leveranssäkerhet och till överenskomna priser och villkor

Detta uppnår vi genom att

  • Hantera ärenden/behov från våra kunder på ett förtroende ingivande sätt. Vårt sätt att hantera kundens ärenden ska alltid återkopplas till kund.
  • Hantera varje kundsynpunkt som en möjlighet till förbättring
  • Över tid följa statistik över inkomna kundärenden inklusive kundsynpunkter för att säkerställa att vidtagna åtgärder leder till förbättringar och ökad kundnöjdhet
  • Ständigt utveckla och effektivisera produktionen av el och fjärrvärme med avseende på kvalitet, teknik, kostnader och miljö