Huvudsäkring & elmätare

För att se vilken huvudsäkring du har

Din huvudsäkring skyddar din elnätsanläggning mot elektriska fel och begränsar hur mycket el du kan använda samtidigt. Huvudsäkringen avgör vilket elnätspris du betalar.

 • Bryt huvudströmbrytaren innan du skruvar ur säkringarna.
 • Det är färgen på bottenplattan/passdelen som avgör elnätspriset.
 • Skruva tillbaka huvudsäkringarna, slå på huvudströmbrytaren och sedan dina elektriska apparater.

Här kan du se vilken huvudsäkring som passar din elanvändning. Rekommendationerna är ungefärliga.

Säkringsstorlek Färg Årlig elförbrukning Maximalt effektuttag
16A Grå 0-20 000 kWh  11 kW
20A Blå 20 000-25 000 kWh  14 kW
25A Gul 25 000-30 000 kWh  17 kW
35A Svart 30 000-40 000 kWh  24 kW
50A Vit 40 000-55 000 kWh  35 kW
63A Koppar 55 000-70 000 kWh  44 kW

Lägre huvudsäkring

Tror du att du klarar dig med en mindre huvudsäkring än din nuvarande kan du prova den lägre huvudsäkringen under en period när du har ett stort effektuttag. Testa gärna under den kallaste perioden på året. Du kan alltid prova med en mindre huvudsäkring utan att byta bottenplattorna. Bottenplattorna bestämmer vilken största huvudsäkringsstorlek ni kan använda och ert elnätspris.

Kontakta en behörig elinstallatör för att sänka huvudsäkring. Det är bara en behörig elinstallatör som får byta bottenplattor. Installatören skickar oss sedan en färdiganmälan och vi ändrar din huvudsäkring och elnätspris i vårt system.

Höja huvudsäkringen

Vid höjning av huvudsäkring kontaktar du en behörig elinstallatör. För säkerheten får du inte på egen hand sätta i en större huvudsäkring.

Vid höjning från 16A till 20A eller 25A tillkommer ingen säkringshöjnings avgift.

För att höja från 16-25A till 35-63A samt höjning till 80A och högre ska elinstallatören först skicka in en så kallad föranmälan för att få ett medgivande från oss. Vid en sådan höjning tillkommer en säkringshöjnings avgift då det innebär en ombyggnation för oss och i många fall även byte av mätarcentral eller mätarskåp.

Fyll i formuläret längst ner på sidan och vi kontaktar dig med prisuppgift för en säkringshöjning.

Elmätare

Fjärravläsning av el

Våra fjärravlästa mätare rapporterar automatiskt din elförbrukning månadsvis till oss. Med automatisk avläsning betalar du den faktiska förbrukningen vid varje fakturatillfälle. Det ger dig som kund större möjlighet att styra och få kontroll över din elförbrukning.
 

Låt elen stå på i mätarskåpet!

Ska du bryta elen en längre tid, exempelvis i fritidshuset, är det viktigt att du inte slår av huvudströmbrytaren i mätarskåpet. Slå istället av elen inne i husets elcentral antingen på on/off reglage eller genom att skruva ur säkringarna.


Flytta en inomhus mätare ut på fasaden

Vid utflyttning av elmätaren anlitar du en behörig installatör.

Fastighetsägaren ansvarar för:

 • Grävning av matande kabel på egen tomtmark.
 • Kostnader för material och arbeten som elinstallatören utför.
 • Återställning efter grävning.

Installatören utför:

 • För- och färdiganmälan.
 • Leverans och uppsättning av fasadmätarskåp.
 • Ny huvudledning mellan mätarskåp och elcentral.
 • Demontering av gamla mätartavlan.
 • Övriga åtgärder av anläggningen i er fastighet.

Bodens Energi Nät tillhandahåller utan kostnad:

 • Matande kabel och förlägger den fram till fasadmätarskåpet.
 • Inkoppling av matande kabel i mätarskåpet.
 • Flyttning och plombering av elmätare.

Avvikelser kan uppstå. Bodens Energi Nät reserverar sig för framtida ändringar.

Prisuppgift säkringsändring

Fyll i formuläret och vi kontaktar dig för mer information och exakt prisuppgift.