Tillgänglighetsrapport för Bodensenergi.se

Tillgänglighetsrapport för Bodensenergi.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen Bodensenergi.se och jobbar aktivt med att tillgänglighetsanpassa tekniken och innehållet.

På den här sidan beskriver vi:

  • Hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet enligt tillgänglighetsdirektivet
  • Eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Tillgängligheten på Bodensenergi.se är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kommunala bolag.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från oss i något annat format än det som webbplatserna erbjuder kan du kontakta oss på denna sida.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vårt mål är att webbplatsen ska vara tillgänglig för så många som möjligt och driver ett aktivt arbete med att förbättra tillgänglighet. Om du upptäcker problem med bodensenergi.se som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna så vi kan se över detta och åtgärda.

Rapportera brister i tillgänglighet genom att kontakta oss här.

Tillsynsmyndighet

Myndigheten för Digital Förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som Bodens Energi omfattas av. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten.

Teknisk information om tillgängligheten på webbplatsen Bodensenergi.se

Bodensenergi.se är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Avvikelser från tillgängligheten listas nedan.

 

Denna sida är senast uppdaterad 2020 10 21.