Fjärrvärme, det självklara valet

Vi har idag landets åttonde lägsta fjärrvärmepris. Ett pris som vi lyckas hålla utan hjälp av spillvärme från närliggande industrier.

Anslut till fjärrvärme

Fjärrvärme är en miljövänlig och bekväm värmekälla. Bodens Energi ger dig driftsäker värme till ett konkurrenskraftigt pris.

Fjärrvärmeområden i Bodens kommun


Just nu så förtätar vi fjärrvärmenätet runt om i Boden. Om intresse finns, kommer vi ansluta Västra Lunda på Sävastön till fjärrvärme.

Vi arbetar ständigt med underhåll och förstärkning av fjärrvärmenätet.

 

Gör så här - steg för steg


1. Var ute i god tid

Pris för fjärrvärmeanslutning och fjärrvärmecentralen samt installation är cirka 60 000 kr inklusive moms.

Har din anläggning ventilations återvinning eller en fristående byggnad, exempelvis garage, erbjuder vi lösningar för dem. Fyll i intresseanmälan för prisuppgift.

2. ROT-avdrag

Den som vill nyttja ROT-avdrag på fjärrvärmeinstallationen fyller i en begäran, som erhålls från oss, förutsatt att du har rätt till ROT-avdrag enligt Skatteverkets regler.
ROT-avdraget görs direkt på fakturan från oss.

3. Beställning

Först besöker vi er och upplyser om vad en installation innebär. Sedan när ni har beställt fjärrvärme tecknas ett leveransavtal. Avtalet fastställer Bodens Energis skyldigheter och även dina åtaganden som kund.

4. Schakt och rör

Schakten fram till huset sköter Bodens Energis anlitade entreprenörer om. I våra åtaganden ingår eventuell demontering av staket och håltagning i fastigheten. När det gäller återfyllning gör vi grovarbetet. Vi återställer gräs- och plattytor, gör i ordning planteringar och sätter upp staket. Eventuella sättningar åtgärdar fastighetsägaren själv. Blir vi tvingade att riva en asfaltsyta så återställer vi den.

Rören läggs på plats när schakten är gjord. Rören svetsas samman och kontrolleras för att upptäcka eventuellt läckage innan installationen sker i fastigheten. Vi köper in de tjänster som behövs från olika underleverantörer för att arbetet ska flyta och bli så billigt som möjligt.

5. Installation

Installationen av den nya värmekällan står vi för. Vi ser till att ni får en komplett installation av en driftfärdig anläggning bestående av en fjärrvärmecentral (med värmeväxlare och reglercentral) och utegivare. Vi kopplar också ur er ursprungliga anläggning. Däremot ansvarar vi inte för demontering och bortforsling av er gamla panna. Vill ni ha hjälp med detta kan du prata med rörmontören på plats. 

När vi slutför installationen ansvarar vi för att hålet i grundmuren blir lagat, att den lokal vi vistas i grovstädas och att rören på tomten skyddsfylls samt att fyllningen packas.

Ni gör själv den slutliga finputsen inomhus och utomhus och kan därmed själv påverka slutresultatet och hålla kostnaderna nere. Det betyder att ni själv har ansvaret för målningsarbeten och förbättringar, finstädning samt täckning av skorstenstopp faller på er lott.

Förfrågan och prisuppgift ny fjärrvärmeanslutning

Vi gör en teknisk undersökning för att se om din fastighet går att ansluta till fjärrvärme. Vi kontaktar dig med mer information och prisuppgift.