Fjärrvärme, det självklara valet

Anslut fjärrvärme

När du väljer fjärrvärme får du driftsäker värme som är klimatsmart och energieffektiv. Du gör även en god insats för miljön eftersom vi tar hand om ditt hushållsavfall, som vi gör om till energi. Hos oss får du dessutom ett konkurrenskraftigt pris.

Gör så här - steg för steg

1. Intresseanmälan - var ute i god tid

Välkommen att kontakta oss för att se om om du tillhör ett möjligt upptagningsområde. För att vi ska kunna ta hand om dig på bästa sätt, var ute i god tid och anmäl ditt intresse via formuläret nedan. 

2. Offert och beställning

Vi kontaktar dig och lämnar en offert med ett beställningsformulär och en blankett för ROT avdrag.

3. När vi har kommit överens och skrivit avtal

Vi bokar ett besök och i samråd kommer vi överens om var fjärrvärmecentralen ska placeras och var kulvert i mark ska dras. Vid besöket informeras kund om hur arbetet kommer att utföras. Vid besöket kan du ställa alla dina frågor och funderingar.

4. Genomförande
  • Schakten fram till huset utförs av våra anlitade entreprenörer.
  • Håltagning och svetsning av rör till fastigheten. 
  • Därefter täcks rörskarvarna med en plastmantel innan återställning kan påbörjas.  
  • Återfyllning av schaktmassor.
  • Till sist sker återställning av matjord, asfalt, grus och plattytor. Asfaltering av gata och trottoar samordnas ibland med andra projekt och kan därför dröja en tid.

5. Installation

Vår anlitade rörentreprenör bokar in en dag med dig när installation av fjärrvärmecentralen ska ske. Av säkerhetsskäl vill vi att du städar utrymmet innan rörentreprenör kommer.
Värmecentralen kopplas sedan in mot husets befintliga värme- och varmvattensystem samt ansluts till el av elektriker. Din gamla värmecentral demonteras och ställs åt sidan, du ansvar själv för bortforsling.

Efter installationen sker en slutbesiktning och du får information om hur din nya värmecentral fungerar.  

Sker installationen i ett hus med ett nytt vattenburet värmesystem gäller speciella installationsrutiner. Kontakta oss för mer information. 

Förfrågan och prisuppgift ny fjärrvärmeanslutning

Vi gör en undersökning för att se om din fastighet går att ansluta till fjärrvärme. Vi kontaktar dig med mer information och prisuppgift.