Fjärrvärme, det självklara valet

Anslut dig till fjärrvärmenätet

När du väljer fjärrvärme får du driftsäker värme som är klimatsmart och energieffektiv. Du gör även en god insats för miljön eftersom vi tar hand om bland annat ditt hushållsavfall som vi gör om till energi. Hos oss får du dessutom ett konkurrenskraftigt pris.

Fjärrvärmeområden i Bodens kommun


Vi förtätar ständigt fjärrvärmenätet runt om i Boden, och arbetar året runt med underhåll och förbättringar. För att våra kunder förtjänar det bästa! 

 

Gör så här - steg för steg


1. Intresseanmälan - var ute i god tid

För att vi ska kunna ta hand om dig på bästa sätt, var ute i god tid och anmäl ditt intresse via formuläret nedan eller kontakta vår kundservice på 0921-582 00. 

2. Offert och beställning

Efter att intresseanmälan har inkommit, kontaktar vi dig och lämnar därefter en offert, ett beställningsformulär samt en blankett för ROT avdrag.

3. När vi har kommit överens och skrivit avtal. 

Vi bokar ett besök och i samråd med beställaren kommer vi överens om var fjärrvärmecentralen ska placeras och var kulvert i mark ska dras. Vid besöket informeras kunden om hur arbetet kommer att utföras. Här har du som kund möjlighet att ställa alla dina frågor och funderingar vid besökstillfället. 

4. Genomförande

- Schakten fram till huset utförs av våra anlitade entreprenörer.

- Hål tagning och svetsning av rör i till fastigheten. 

- Därefter täcks rörskarvarna med en plastmantel innan återställning kan påbörjas.  

- Återfyllning av schaktmassor

- Till sist sker återställning av matjord asfalt, grus och plattytor. Asfaltering av gata och trottoar samordnas ibland med andra projekt och kan därför dröja en tid.

5. Installation

Vår anlitade rörentreprenör bokar in en dag med dig när installation av fjärrvärmecentralen ska ske. Av säkerhetsskäl vill vi att du städar utrymmet innan rörentreprenör kommer.
Värmecemtralen kopplas sedan in mot husets befintliga värme- och varmvattensystem samt ansluts till el av elektriker. Din gamla värmecentral demonteras och ställs åt sidan, du ansvar själv för bortforsling.

Efter installationen sker en slutbesiktning och du får information om hur din nya värmecentral fungerar.  

Sker installationen i ett hus med ett nytt vattenburet värmesystem gäller speciella installationrutiner. Kontakta oss för mer information. 

 

Förfrågan och prisuppgift ny fjärrvärmeanslutning

Vi gör en undersökning för att se om din fastighet går att ansluta till fjärrvärme. Vi kontaktar dig med mer information och prisuppgift.