Senaste nytt gällande elmarknaden v.16

Elpriset påverkas av många olika faktorer i vår omvärlden - vattentillgång, kärnkraft, sol, vind, bränslepriser och utsläppsrätter påverkar elpriset.

Elpriset 

I Norden levererades det drygt +3 TWh nederbördsenergi och medeltemperaturen låg i snitt 1,5 grader över normala nivåer förra veckan. Den hydrologiska balansen i Norden stärktes med +3,1 TWh. Aktuell hydrobalans i Norden ligger nu på -0,3 TWh. Tillgänglig kärnkraftskapacitet i Norden är 73 procent. Den pågående årliga revisionen av Olkiluoto 3 varar till den 28 april. Oskarshamn togs ut för årlig revision lördagen den 6 april och varar till och med 1 maj. Bekräftat bakslag för denna vecka och således mycket kallare och mindre energier under innevarande vecka. Därefter något mer osäkert men trolig normalisering väntar vecka 17 i samtliga energiparametrar. Förra veckan fick vi drygt 3 TWh över normal nederbördsenergi och hydrobalansen förbättrades och ligger för närvarande på knappt +1 TWh. Det smälte undan en hel del snö under veckan när vårfloden startade med besked i främst Svealand och södra Norrlands kustland. Denna vecka minskar nederbördsenergin med drygt 1,0 TWh och hydrobalansen ser ut att kunna ligga kvar kring eller strax under normalt månaden ut. Från 3–5 grader över normalt i snitt förra veckan i magasinen, varpå det smälte en del snö i låglänt terräng och snön sjönk ihop något, ser vi i stället 3–4 grader under normal temperatur i magasinen under innevarande vecka. Vårfloden bromsas upp och får nog pausas åtminstone fram till Valborg innan snösmältningen långsamt ökar med början i låglänt terräng. Vårfloden peakar i slutet av maj som det ser ut. De nordiska elterminspriserna steg relativt mycket under förra veckan då framför allt CO2-marknaden hade en urstark utveckling. Även stigande gaspriser samt en förlängd period med torrt och kallt väder i Norden bidrog till uppgången. Dagens väderprognoser har förlängt det torra och kalla vädret ytterligare. De kommande 10 dagarna förväntas bli cirka 2 grader kallare än normalt samt 2–3 TWh torrare än normalt. Trots Irans anfall på Israel under helgen inleds veckan med fallande olje- och gaspriser. I Norden stiger elterminerna trots det då väderprognoserna är torra och kalla. Med den ökade geopolitiska oron i världen förväntar vi oss en volatil vecka på CO2- och bränslemarknaderna men med tanke på de bullish väderprognoserna bedömer vi att de nordiska terminspriserna kan stiga vidare under veckan.

Prognos för elpriset i april observera att detta är en prognos som fort kan ändras. 
Priserna är inklusive moms.                                      

Prognos rörligt elpris SE1                ca 55 öre / kWh             

Prognos rörligt elpris SE2                ca 56 öre / kWh              

Prognos rörligt elpris SE3                ca 59 öre / kWh              

Prognos rörligt elpris SE4                ca 67 öre / kWh