Överproduktion elprisavtal

När du ansluter en produktionsanläggning till elnätet kan du sälja din överproduktion till en elhandlare. Köper du el av oss, Bodens Energi AB, kan vi köpa din överproduktion av dig.


Mikroproduktion

Den elhandlare du köper el av har mottagningsplikt för din överproduktion tills du tecknar ett avtal för överskottsproduktionen med en elhandlare. Köper du el av Bodens Energi har vi mottagningsplikt och du får automatiskt ett elprisavtal för överproduktionen. Elprisavtalet för överproduktion har ingen bindningstid och du får Nord Pools timpris för respektive timme minus 2,5 öre/kWh inkl. moms.

Småskalig produktion och produktion

Innan produktionsanläggningen ansluts till elnätet ska kund teckna avtal för att sälja sin överskotts el, som matas in i elnätet, med en elhandlare. Kontakta vår Kundservice för att teckna avtal med Bodens Energi AB. Elprisavtalet för överproduktion har ingen bindningstid och du får Nord Pools timpris för respektive timme minus 2 öre/kWh exkl. moms. Produktionsanläggningen får inte anslutas till elnätet innan en elhandlare har meddelat elnätsföretaget att kund har tecknat avtal för att sälja sin överproduktion. Därefter sker mätarbyte/uppsättning av mätare.

Byta elhandlare

Om du har aktivt tecknat ett avtal för din överproduktionen med en annan elhandlare och vill byta att sälja till oss, behöver vi elnätsproduktionens anläggningsid och områdeskod samt startdatum och kunduppgifter. Ring eller skicka e-post till oss.

Elprisuträkning

Nytt pris varje månad som fastställs efter månadens utgång.
Priset baseras på elbörsen Nord Pool’s spotpriser timme för timme.
En månad har cirka 720 timmar.
Varje timmes spotpris multipliceras med kunds överproduktion (kWh) för respektive timme.
720 timmars summor adderas och divideras med 720.
Summan minus 2 öre (exkl. moms) blir kunds elpris för månaden.
Nord Pool’s timpriser ses här.

Elförbrukning och överproduktion samfaktureras. Vid minusbelopp på fakturan läggs beloppet som tillgodo på nästkommande faktura eller teckna Energikonto, se info nedan.

Överproduktion (kWh) som fysiskt matas in på elnätet får producenten betalt för varje månad på sin faktura. För att spara överproduktion för senare konsumtion eller försäljning när spotpriser är högre behöver producenten ett lagringsbatteri.

Momsregistrerad - informera vår Kundservice

Om du är momsregistrerad ska vi betala moms till dig för överproduktionen. Informera vår Kundservice, [email protected], att du är momsregistrerad och ska få moms på överproduktionen.

Energikonto - betala samma summa varje månad, året runt

Med vårt Energikonto beräknar vi total årskostnad för fasta avgifter och konsumtion minus överproduktion och delar summan med 12 månader. Det fördelade beloppet betalas varje månad och saldot för kontot ses på Energikontoutdraget, som kommer med månadens faktura. Vid plus belopp på saldot ger vi tillgodoränta. Mer information och beställning finns här.

Ansluta produktion till elnätet

Information om hur det går till att ansluta en produktionsanläggning till Bodens Energi Näts elnät och information om bygglov, bidrag, elcertifikat, nätnytta, moms och skattereduktion ses här.