Överproduktion elprisavtal

När du ansluter en produktionsanläggning till elnätet kan du sälja din överproduktion till en elhandlare.

Mikroproduktion

Den elhandlare du köper el av har mottagningsplikt för din överproduktion tills du tecknar ett avtal för överskottsproduktionen med en elhandlare. Köper du el av Bodens Energi har vi mottagningsplikt och du får automatiskt ett elprisavtal för överproduktionen.

Elprisavtalet för överproduktion har ingen bindningstid och du får Nord Pool Spots timpris för respektive timme minus 2 öre/kWh exkl. moms.

Om du säljer överproduktionen till en annan elhandlare och vill byta till att sälja till oss, behöver vi elnätsproduktionens anläggningsid och områdeskod samt vilket datum som leveransen ska starta till oss.

Småskalig produktion och produktion

Innan produktionsanläggningen ansluts till elnätet ska kund teckna avtal för att sälja el, som matas in i elnätet, med en elhandlare. Kontakta vår kundservice för att teckna avtal med Bodens Energi AB. Produktionsanläggningen får inte anslutas till elnätet innan en elhandlare har begärt att ta emot överskottsproduktionen. Därefter sker mätarbyte/uppsättning av mätare.


Momsregistrerad

Om du har en total försäljning på mer än 30 000 kr exkl. moms under ett beskattningsår ska du vara momsregistrerad hos Skatteverket. Ge oss ditt momsregistreringsnummer för att få moms på energiersättningen på självfakturan från oss.

Information om hur det går till att ansluta en produktionsanläggning på Bodens Energi Näts elnät och information om bygglov, bidrag, elcertifikat, nätnytta, moms och skattereduktion ses här.