Anslut produktion

Vi vill göra det enkelt för dig som elnätskund att ansluta elproduktion till vårt elnät. Det kan till exempel handla om en solcellsanläggning på ditt tak.

Mikroproduktion:

 • har högst 43,5 kW inmatningseffekt
 • är installerad i en elnätsanläggning med högst 63A huvudsäkring
 • har en inmatning (kWh) till elnätet som är lägre än vad förbrukningen är från elnätet under kalenderåret

Småskalig produktion:

 • har högre inmatningseffekt än 43,5 kW
 • huvudsäkringen är högre än 63A
 • inmatningen till elnätet är större än förbrukningen.
 • max installerad produktionseffekt 1 500 kW.

Produktion:

 • produktionseffekten är över 1 500 kW

 

Anslutning av elproduktion

 

Gör så här - steg för steg

 1. Kartlägg förutsättningar för placering och val av utrustning
  Undersök förutsättningarna för den plats som du valt. En god placering är en skuggfri takyta med 30-50 graders lutning i sydligt läge. Generellt sätt kan man säga att 1 kW kräver 8 m2 yta och kan producera 900-1 000 kWh per år beroende på förutsättningar och val av leverantör. 

 2. Inför köp av utrustning
  Innan du köper din utrustning är det viktigt att du läser våra tekniska riktlinjer och villkor. Alla växelriktare ska vara godkända enligt Energiföretagens lista Rikta Rätt. Produktionsanläggningen ska vara trefasig. Detta gör anläggningen mindre sårbar och bidrar till god kvalitet i elnätet. I vissa kommuner krävs också bygglov för att ansluta solenergi. Ta kontakt med Bodens kommun för information.

 3. Anlita behörig elinstallatör
  Vid installation av en produktionsanläggning anlitar du en behörig elinstallatör som sköter kontakten med oss.

 4. Föranmälan
  Bodens Energi Nät AB ska alltid kontaktas innan installation påbörjas med en föranmälan på föranmälan.nu. I föranmälan bockar elinstallatören i "Produktion typ A". Där ska även blanketten "Anmälan av anslutning av mikroproduktion" fyllas i. Detta för att vi ska kunna se om elnätet kan ta emot överproduktion. Vi kan behöva göra en teknisk ombyggnation i elnätet.

  Tänk på att alla växelriktare ska vara godkända enligt Energiföretagens lista Rikta Rätt. Om din växelriktare saknas i listan, kan du via länken ansöka om att få den godkänd.

  Vi ger elinstallatören ett installationsmedgivande när de kan påbörja sitt arbete.

 5. Färdiganmälan för anslutning till elnätet
  Elinstallatören skickar en färdiganmälan till oss när deras arbete är utfört. Det tar normalt två veckor tills vi byter ut mätaren och ansluter överproduktionen till elnätet. Den nya mätaren mäter både elförbrukning (mätarställning) från elnätet och överproduktion (timmätning) till elnätet. Mätarbytet görs kostnadsfritt. Produktionsanläggningen får inte kopplas till elnätet förrän besiktning skett enligt detta besiktningsprotokoll och mätarbyte är gjord.

  Vid småskalig produktion och produktion ska kund teckna avtal för att sälja el, som matas in till elnätet, med en elhandlare. Produktionsanläggningen får inte anslutas till elnätet innan en elhandlare har begärt att ta emot överskottsproduktionen. Därefter sker mätarbyte/uppsättning av mätare.

 6. Nätnytta - energiersättning
  När produktionen just i stunden överstiger den el du själv förbrukar (från produktionen) uppstår en överproduktion av el som matas in i elnätet. Bodens Energi Nät som nätbolag ger en ersättning med 2 öre/kWh exkl. moms som matas in på elnätet. Ersättningen kommer på din vanliga elnätsfaktura.

 7. Sälja överskottsel till en elhandlare
  När du har anslutit en mikroproduktionsanläggning till elnätet får du en anvisad elhandlare som tar emot din överskottsproduktion. Den anvisade elhandlaren är den elhandlare som du köper el av. Kontakta elhandlaren och teckna ett avtal med elpris per kWh. Elhandlaren behöver inte ge dig någon ersättning förrän ni har ingått ett avtal.

  Du kan välja en annan elhandlare till din överskottsproduktion. När du har tecknat ett avtal med en elhandlare kontaktar de oss, Bodens Energi Nät AB, och vi styr över din överproduktion till elhandlaren.

  Om du får Bodens Energi AB som anvisad elhandlare ses information och elpris här.

 8. Momsregistrerad - informera vår Kundservice
  Om du är momsregistrerad ska vi betala moms till dig för nätnyttan. Informera vår Kundservice, info@bodensenergi.se, att du är momsregistrerad och ska få moms på nätnyttan.

 9. Skattereduktion
  Elförbrukning från egenproducerad el är helt skattebefriad.

  För överproduktionen som matas in i elnätet kan mikroproducenter få skattereduktion med 60 öre/kWh, dock max 18 000 kronor per år (30 000 kWh) av Skatteverket. 

  Underlaget för skattereduktionen är antalet kWh som mikroproducenten matat in till elnätet under ett kalenderår, dock högst så många kWh som har förbrukats från elnätet. 

  Vi, Bodens Energi Nät AB, lämnar varje år i januari en kontrolluppgift till Skatteverket om hur mycket el som överproducerats in och förbrukats från elnätet. I din inkomstdeklaration kommer uppgifter om skattereduktionen att finnas med. 

  Mer information ses på www.skatteverket.se.

 10. Ansök om bidrag för solenergi och elcertifikat
  Regeringen har avsatt stöd till solceller. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem, solel och solvärmehybridsystem. Ansök  om elcertifikat och bidrag för solenergi hos Energimyndigheten. Kontakta oss, Bodens Energi Nät, för att få anläggningsuppgifter som du behöver ange i er ansökan om elcertifikat samt när ni ska välja elhandlare.


  Bra information och vägledning finns också på Energimyndighetens sida Solelportalen