Hållbarhetsveckan formas av engagemang och framtidstro

Boden genomför sin andra Hållbarhetsvecka mellan den 25 - 31 maj med ett tydligt fokus på att fortsätta driva hållbarhetsfrågor i den pågående samhällsomställningen. Under anslaget #detsmartagröna samlas olika aktörer för att främja en hållbar utveckling i Boden.

- Hållbarhetsveckan är inte bara en möjlighet att diskutera förändring, utan också att aktivt engagera och inspirera människor att agera för en mer hållbar framtid, säger Reneé Lundgren Sandle, projektledare för Bodens hållbarhetsvecka.

Det är ett samverkansprojekt mellan Bodens kommun, Bodens Energi, Boden Business Park och Boden Tillsammans. Målet är att öka engagemanget och sprida kunskap och insikter om hållbarhet och framtidens samhälle utifrån de fem huvudtemana; hållbar konsumtion och produktion, energi och innovation, hållbart resande, biologisk mångfald samt social hållbarhet.

Fullspäckat program

Veckan inleds med Lions årliga loppmarknad, som fokuserar på återbruk. Det följs av ett fullspäckat program med föreläsningar om hållbart odlande och personlig utveckling, guidade turer i Bodens kraftvärmeverk och Kårbackens växthus samt kvällsaktiviteter innehållande bland annat konstvandring och en återbrukstävling i centrum. Veckan avslutas sedan med att belysa Bodens engagemang för inkludering och mångfald genom att lämna över till Boden Pride.

- Vi har valt ut programmet noggrant och involverat aktörer som vi vet är viktiga, samtidigt som föreningar, organisationer och företag har fått möjlighet att skräddarsy sina egna aktiviteter utifrån våra temaområden, förklarar Reneé. Hon berättar vidare att vi måste hitta nya innovativa lösningar för att förbättra vår planet.

- Även om det kan tyckas smått att odla sina egna grönsaker medan vi diskuterar storskaliga förändringar, som att producera fossilfritt stål.  Är det i det vardagliga handlingarna – små som stora, som det verklig förändring tar form. I det långa loppet är det detta som kommer att forma ett bättre samhälle. Varje individ och varje företag spelar en avgörande roll i denna process, säger Reneé.

Utifrån Hållbarhetsveckans plattform finns en förhoppning om att integrera hållbarhetsfrågor i vardagen hos såväl bodensare som näringsidkare – året om. För det är just genom en öppen dialog som möjligheter skapas för att främja en mer hållbar utveckling.