Vårt hållbara ställningstagande

Vårt hållbara ställningstagande

Vår verksamhet lämnar ett ekologiskt avtryck som vi givetvis aktivt arbetar för att reducera, men som vi också vill ta ansvar för.

För oss innebär det att vårt hållbarhetsarbetet ska: 

  • vara integrerat i all vår verksamhet, vara målstyrd och ge konkreta resultat
  • involvera medarbetare genom kompetenshöjande insatser
  • driva utvecklingen av våra produkter och tjänster i en hållbar riktning
  • kommuniceras löpande för att visa de värden som skapats
  • redovisas, följas upp och förbättras löpande med tydliga nyckeltal
  • medverka i att driva utvecklingen inom energibranschen, både för våra kunder och samhället i stort men också för att utveckla vår verksamhet och affär