Nedtagning tillfällig anslutning

Här beställer du nedtagning av en tillfällig anslutning.

Nedtagning av tillfällig anslutning
Den tillfälliga anslutningens skåpnummer står på skåpet