Anslut till högspänningsnätet

Om du önskar ansluta till högspänningsnätet (vanligtvis över 1 MW) måste en mer omfattande utredning göras. Då används stegen nedan.

Gör så här - steg för steg

 

1.      Anslutningsförfrågan

Skicka din förfrågan i formuläret här nedan i god tid innan anslutning till elnätet önskas ske. Varje anslutning kräver olika mycket arbete i elnätet, allt från en enda skarv i marken till nya nätstationer och tillstånd hos markägare eller myndigheter.

Bodens Energi och kunden behöver avtala var överlämningspunkten blir samt hur den i grova drag ska utformas rent tekniskt. Ibland sitter mätningen i en mätkiosk som Bodens Energi äger, och ibland inne i kundens eget ställverk.

Normalt sett utför vi inte anslutningar som kräver grävning under vintertid. Arbete på tjälad mark innebär extra kostnader vilket även kan drabba dig som kund, samt utförs i mån av tid. Var därför ute i extra god tid om du vill vara säker på att få din fastighet ansluten till elnätet innan vintern.

2.      Anslutningsindikation

Efter du skickat in din anslutningsförfrågan genom formuläret nedan, återkopplar vi med en grov, inofficiell, uppskattning av anslutningskostnad, tidsplan och tekniska lösningar för anslutningen.

3.       Utredningsavgift

Om du väljer att gå vidare med en utredning kommer du debiteras med en utredningsavgift. Kostnaden för en utredning är 1000 kr/h på den uppskattade tidsåtgången för utredningen. Minimiomfattningen är 5h. När utredningsavgiften är betald påbörjas utredningen och din effekt reserveras.

4.       Offert

Vi lämnar en prisuppgift eller offert till dig på anslutningen och en första uppskattning på leveranstid. Om offerten inte besvaras före förfallodatum, förfaller även effektreservationen.

5.       Kontakta en auktoriserad elinstallatör - FÖRANMÄLAN

Elinstallatören hjälper dig med jobbet och skickar in en föranmälan till oss via föranmälan.nu. Föranmälan är en branschstandard där det ska framgå vad som ska förändras i elnätet och markeras på en karta var anslutningspunkten kommer att placeras. När en godkänd föranmälan kommer in påbörjar vi vårt arbete. Se därför till att vara ute i god med även föranmälan.

På elsakerhetsverket.se kan du se vilka elinstallationsföretag som är auktoriserade att utföra elinstallationsarbeten.

6.       Anslutningsavgift

Efter att vi mottagit föranmälan kontaktar vi vanligtvis kunden och kontrollerar att information om pris och rutiner nått fram. Vi skickar en faktura enligt prisuppgift. När anslutningsavgiften är betald påbörjas beredning inklusive mark- och tillståndsfrågor.

7.       Effektavtal

Efter att föranmälan inkommit, kontaktar vi dig för att teckna ett effektavtal. Effektavtal tecknas på alla större abonnemang och utgår från en önskad effekt istället för en säkringsstorlek. Läs med om aktuell prissättning här.

8.       Installationsmedgivande

Vi ger elinstallatören ett installationsmedgivande när de kan påbörja sitt arbete. I installationsmedgivandet får installatören veta mer om de tekniska förutsättningarna för anslutningen och om något avviker från den normala arbetsgången.

9.       Elinstallatören utför sitt jobb - FÄRDIGANMÄLAN

Elinstallatören skickar en färdiganmälan till oss när deras arbete är utfört. Färdiganmälan är installatörens sätt att klarera att anläggningen är klar att anslutas till elnätet och är utformad enligt vårt önskemål i installationsmedgivandet.

10.   Din fastighet får el

När färdiganmälan inkommit och när anslutningsavgiften är betald ansluter våra montörer fastigheten till elnätet. Du får information om ditt elnätsavtal när vi har anslutit servisledningen och monterat elmätaren.

Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning. 

 

Förfrågan och prisuppgift ny elnätsanslutning

Fyll i formuläret och vi kontaktar dig för mer information och exakt prisuppgift. För att din förfrågan ska kunna handläggas och anslutningen genomföras innan sommaren måste komplett förfrågan vara oss tillhanda senast 31 mars.

För ansökningar som skickas in mellan 1 april – 21 juni kommer anslutning att kunna genomföras under hösten 2024.

För ansökningar som skickas in efter 21 juni kan en anslutning genomföras under senhösten 2024 alternativt under 202

Anslutning till villa ligger vanligtvis på 16-25A.