Anslut till högspänningsnätet

Om du önskar ansluta till högspänningsnätet (vanligtvis över 1 MW) måste en mer omfattande utredning göras. Då används stegen nedan.

Gör så här - steg för steg

 

1.      Anslutningsförfrågan

Skicka din förfrågan i formuläret här nedan i god tid innan anslutning till elnätet önskas ske. Varje anslutning kräver olika mycket arbete i elnätet, allt från en enda skarv i marken till nya nätstationer och tillstånd hos markägare eller myndigheter.

Normalt sett utför vi inte anslutningar som kräver grävning under vintertid. Arbete på tjälad mark innebär extra kostnader vilket även kan drabba dig som kund, samt utförs i mån av tid. Var därför ute i extra god tid om du vill vara säker på att få din fastighet ansluten till elnätet innan vintern.

2.      Anslutningsindikation

Efter du skickat in din anslutningsförfrågan genom formuläret nedan, återkopplar vi med en grov, inofficiell, uppskattning av anslutningskostnad, tidsplan och tekniska lösningar för anslutningen.

3.       Utredningsavgift

Om du väljer att gå vidare med en utredning kommer du debiteras med en utredningsavgift. Kostnaden för en utredning är 1000 kr/h på den uppskattade tidsåtgången för utredningen. Minimiomfattningen är 5h. När utredningsavgiften är betald påbörjas utredningen och din effekt reserveras.

4.       Offert

Vi lämnar en prisuppgift eller offert till dig på anslutningen och en första uppskattning på leveranstid. Om offerten inte besvaras före förfallodatum, förfaller även effektreservationen.

5.       Kontakta en auktoriserad elinstallatör - FÖRANMÄLAN

Elinstallatören hjälper dig med jobbet och skickar in en föranmälan till oss via föranmälan.nu. Föranmälan är en branschstandard där det ska framgå vad som ska förändras i elnätet och markeras på en karta var anslutningspunkten (mätarskåpet) kommer att placeras. När en godkänd föranmälan kommer in påbörjar vi vårt arbete. Se därför till att vara ute i god med även föranmälan.

På elsakerhetsverket.se kan du se vilka elinstallationsföretag som är auktoriserade att utföra elinstallationsarbeten.

6.       Anslutningsavgift

Efter att vi mottagit föranmälan kontaktar vi vanligtvis kunden och kontrollerar att information om pris och rutiner nått fram. Vi skickar en faktura enligt prisuppgift. När fakturan är betald påbörjas beställningen.

7.       Effektavtal

Efter att föranmälan inkommit, kontaktar vi dig för att teckna ett effektavtal. Effektavtal tecknas på alla större abonnemang och utgår från en önskad effekt istället för en säkringsstorlek. Läs med om aktuell prissättning här.

8.       Installationsmedgivande

Vi ger elinstallatören ett installationsmedgivande när de kan påbörja sitt arbete. I installationsmedgivandet får installatören veta mer om de tekniska förutsättningarna för anslutningen och om något avviker från den normala arbetsgången som beskrivs nedan.

Elinstallatören utför elinstallationen i fastigheten och monterar mätarskåpet där det ska sitta permanent. För mindre anslutningar används fasadmätarskåp för att mätaren ska vara lätt att komma åt.

Observera att vi inte kopplar in fasadmätarskåp som sitter monterat på pall eller annan temporär lösning.

Installatören ansvarar för att rätt kabelskyddsrör köps in och grävs ner från mätarskåpets plats till tomtgräns eller anvisad plats. Kabelskyddsrör ska vara 75 mm ytterdiameter av typen SRN slät insida med dragtråd och förlagt på så sätt att det inte riskerar att fyllas med is eller på annat sätt täpps igen. Installatören ansvarar för att tillse att röret blir korrekt förlagt samt att det är i användbart skick när vi, Bodens Energi Nät AB, senare ska dra igenom serviskabeln.

9.       Elinstallatören utför sitt jobb - FÄRDIGANMÄLAN

Elinstallatören skickar en färdiganmälan till oss när deras arbete är utfört. Färdiganmälan är installatörens sätt att klarera att anläggningen är klar att anslutas till elnätet och är utformad enligt vårt önskemål i installationsmedgivandet.

10.   Din fastighet får el

När färdiganmälan inkommit och när anslutningsavgiften är betald ansluter våra montörer fastigheten till elnätet. Du får information om ditt elnätsavtal när vi har anslutit servisledningen och monterat mätaren i ditt mätarskåp.

Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning. Vi återställer marken utanför din tomt och du ser till att marken återställs på tomten.

 

Ny elnätsanslutning

Förfrågan och prisuppgift ny elnätsanslutning

Fyll i formuläret och vi kontaktar dig för mer information och exakt prisuppgift.

Under "Mer information" ser du dina valda koordinater.

Mer information

Latitud:

Longitud:

Anslutning till villa ligger vanligtvis på 16-25A.