Nedtagning & återanslutning

Uppsägning

För att avsluta en elnätsanslutning där vi monterar ner elmätaren behövs en skriftlig uppsägning som signeras av fastighetsägaren/ägarna.
Uppsägningstiden är en månad eller enligt överenskommelse med oss.

Vill du istället anmäla en flytt, gör du det här.

Här kan du skriva ut uppsägningsblanketten (pdf) som du mailar till [email protected] eller postar portofritt till:

Bodens Energi
Svarspost 95 00 99 400
961 20 Boden

Återanslutning

När du vill återansluta en anläggning till elnätet kontaktar du oss för återanslutningsavgift och tekniska frågor. Därefter kontaktar du en elinstallatör som skickar in en föranmälan via foranmalan.nu till oss.

Vid återanslutning ska den nya elmätaren och inkommande servisledning anslutas i ett fasadmätarskåp. Om den förra mätaren fanns inomhus ses information här om hur det går till att flytta mätaren till fasaden.

Vi kopplar in elen fram till din huvudsäkring med uttagna säkringar och huvudbrytaren frånslagen. Du eller din elinstallatör slår på strömmen till din anläggning.

Tiden innan vi kan koppla in din anläggning beror på vilka åtgärder vi behöver utföra före anslutningen.

Säkringsintervall   Inom 3 år* Efter 3 år
16A-63A   3 000 kr Beställ prisuppgift
80A-200A   7 000 kr Beställ prisuppgift


Priserna är inkl. moms.

*Pris gäller när servisledningen och övrig infrastruktur finns kvar. 3 år räknas från den tidpunkt när abonnemanget senast avslutades.

Prisuppgift återanslutning

Fyll i formuläret och vi kontaktar dig för mer information och exakt prisuppgift.