Länkar

Avtalsvillkor

föranmälan.nu
Elinstallatörer anmäler elinstallationer i vårt nätområde.

Energiforetagen Sverige
Sveriges bransch- och intresseorganisationen för energiföretag (elhandel, elnät, elproduktion och fjärrvärme)

Energimarknadsinspektionen

Energimyndigheten
Energieffektivisering

Konsumenternas Energimarknadsbyrå
Enn oberoende organisation för information och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Konsumentverket

Ledningskollen
För information och tips om grävarbete och kabelanvisning.

Nils Holgersson - rapporten
Årlig avgiftsundersökning för fjärrvärme, el, vatten och avlopp samt avfall för flerbostadshus i Sveriges samtliga kommuner.

Nordiska elbörsen Nord Pool  och NASDAQ OMX Commodites

Svenska Kraftnät förvaltar och driver stamnätet för elkraft i Sverige.