Länkar

Konsumentinformation om el och många tips och råd finns på Konsumentverket. Bland annat hur mycket du sparar på att byta ut vanliga glödlampor mot LED lampor.

Nordiska elbörsen handlas via Nord Pool Spot  och NASDAQ OMX Commodites.

Årlig avgiftsundersökning för fjärrvärme, el, vatten och avlopp samt avfall för flerbostadshus i Sveriges samtliga kommuner finns på www.nilsholgersson.nu.

Sveriges bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag (elproduktion, elnät och elhandel): www.energiforetagensverige.se.

Svenska Kraftnät förvaltar och driver stamnätet för elkraft och finns på www.svk.se.

För information och tips om grävarbete och kabelanvisning se www.ledningskollen.se.

Konsumenternas elrådgivningsbyrå är en oberoende organisation för information och vägledning i frågor som rör elmarknaden och finns på www.elradgivningsbyran.se.

Elinstallatörer anmäler elinstallationer i vårt nätområde på www.föranmälan.nu.