I sommar förstärker vi fjärrvärmenätet i Boden

Förstärkning och förbättring av fjärrvärmenätet

Under sommaren kommer Bodens Energi att uppgradera delar av fjärrvärmenätet och det kommer att innebära vissa grävarbeten. Arbetet planeras vara klart under hösten.

- Arbetet som vi gör i sommar handlar om att vi både förnyar och förstärker kulverten mot Erikslund för att säkra upp driften inför framtiden. Fjärrvärmeledningen är helt enkelt för gammal och har en för liten dimension för att fungera tillfredsställande, men när det blir klart så kommer det innebära en bättre leverans av fjärrvärme, berättar Sara Wallström, fjärrvärmechef på Bodens Energi.

För att arbeta så smidigt som möjligt men också undvika störningar så sker ombyggnationen etappvis, där etapp ett redan är påbörjad.  - Vi har stängt av Prinsgatan från Kungsgatan till Stationsgatan för biltrafik men det kommer fortsatt att vara öppet för gång och cykeltrafik. Det arbetet beräknas vara klart i september/oktober, säger Sara.

Under sommaren och hösten kommer det dessutom att byggas en ledning mot västra Lunda samt framdragning till en ny förskola i Trångfors.