Röjning av ledningsgator

Bodens Energi Nät arbetar hela tiden för att alla kunder ska ha en trygg och säker elleverans. Ett led i detta är att vi regelbundet röjer våra ledningsgator för att minska risken för strömavbrott.

Under hösten kommer vi att genomföra röjningsarbeten i ett område som sträcker sig på båda sidor om Luleälven från Ågärdan upp till Överäng.


– Vi kommer att ta bort träd och grenar i ledningsgatan som riskerar att falla ner på ledningarna vid storm eller blötsnö. Det handlar om bland annat grenar och träd som lutar in över ledningsgatan och i själva ledningsgatan tar vi bort all högväxt vegetation, berättar Daniel Medelid, driftsingenjör på Bodens Energi Nät.

Det kan i vissa fall innebära att vi måste röra oss på privata tomter och genomföra ansning av träd och buskar vid behov.