Anvisningspris

Tills du tecknar ett elavtal får du elpriset anvisningspris. Oftast är elpriser som finns att teckna lägre än vad anvisningspriset är.

Vid nyanslutning eller inflyttning på Bodens elnätsområde får du elpriset anvisningspris tills du tecknar ett elavtal.

Teckna gärna ett lägre elpris här.

  Pris
(exkl. moms)
Pris
(inkl. moms)
Fast månadsavgift
(inkl. moms)

 Anvisningspris

 57,0 öre/kWh

 71,25 öre/kWh

 25 kr*

 

Elen vi köper in är 100% förnybar.

*Fast månadsavgift ändras till 30 kr från 1 december 2020.