Anvisningspris

Tills du tecknar ett elavtal får du elpriset anvisningspris. Oftast är elpriser som finns att teckna lägre än vad anvisningspriset är.

Vid nyanslutning eller inflyttning på Bodens elnätsområde får du elpriset anvisningspris tills du tecknar ett elavtal.

Teckna gärna ett lägre elpris här.

  Pris
(exkl. moms)
Pris
(inkl. moms)
Fast månadsavgift
(inkl. moms)

 Anvisningspris

 57,0 öre/kWh*

 71,25 öre/kWh

 30 kr

 

Elen vi köper in är 100% förnybar.

*Anvisningspriset ändras till 59 öre/kWh exkl. moms från 1 oktober 2021.