Anvisningspris

Tills du tecknar ett elavtal får du elpriset anvisningspris. Oftast är elpriser som finns att teckna lägre än vad anvisningspriset är.

Vid nyanslutning eller inflyttning på Bodens elnätsområde får du elpriset anvisningspris tills du tecknar ett elavtal.

Teckna gärna ett elavtal här.

  Pris
(exkl. moms)
Pris
(inkl. moms)
Fast månadsavgift
(inkl. moms)

 Oktober 2021

 59,0 öre/kWh

 73,75 öre/kWh

 30 kr

 

 

 

 

Elen vi köper in är 100% förnybar.