Mikroproduktion elprisavtal

När du ansluter en mikroproduktionsanläggning till elnätet kan du sälja din överproduktion till en elhandlare. Den elhandlare du köper el av har mottagningsplikt för din överproduktion tills du tecknar ett avtal för överskottsproduktionen med en elhandlare.

Köper du el av Bodens Energi och vi har mottagningsplikt får du automatiskt ett elprisavtal för överproduktionen.

Elprisavtalet för överproduktion har ingen bindningstid och du får Nord Pool Spots spotpris för respektive månad minus 2 öre/kWh exkl. moms.

Om du säljer överproduktionen till en annan elhandlare och vill byta till att sälja till oss behöver vi elnätsproduktionens anläggningsid och områdeskod samt vilket datum som leveransen ska starta till oss.


Momsregistrerad

Om du har en total försäljning på mer än 30 000 kr exkl. moms under ett beskattningsår ska du vara momsregistrerad hos Skatteverket. Ge oss ditt momsregistreringsnummer för att få moms på energiersättningen på självfakturan från oss.

Information om hur det går till att ansluta en mikroproduktions-
anläggning på Bodens Energi Näts elnätsområde och information om bygglov, bidrag, elcertifikat, nätnytta, moms och skattereduktion ses här.