Historiska rörliga elpriser

Rörligt elpris återvunnen el för elområde 3 och anges i öre/kWh exklusive moms. I priset ingår inköpspris, elcertifikat, ursprungsgaranti och påslag.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 36,8 39,8 39,2 41,1 69,7 34,1 56,2 117,8 113,9 94,9
Feb 36,3 27,2 40,8 48,9 61,0 27,9 63,0 88,9 104,0 61,4
Mars 31,9 29,4 37,7 55,2 54,6 23,9 44,4 144,1 100,3 68,4
April 31,8 29,2 36,2 50,1 55,1 16,5 40,3 98,0 86,5 64,9
Maj 29,1 31,0 37,3 43,9 50,9 19,7 51,2 114,2 56,5 32,1
Juni 22,0 42,5 35,1 55,2 38,4 32,9 47,6 142,4 68,0  
Juli 16,5 37,6 38,4 64,2 48,4 15,2 66,3 101,0 52,1  
Aug 24,4 39,1 41,7 70,4 49,5 43,0 75,7 254,0 52,8  
Sep 27,9 38,1 44,0 65,0 46,1 41,9 102,1 248,1 37,2  
Okt 30,3 45,6 38,5 59,1 49,8 29,7 76,5 100,2 47,3  
Nov 32,1 51,2 40,6 65,1 54,0 32,9 100,6 164,2 98,3  
Dec 26,6 43,0 39,5 65,7 47,0 39,0 200,4 302,7 94,1  
Snitt 28,8 37,8 39,1 57,0 52,0 29,7 77,0 156,3 75,9