Historiska rörliga elpriser

Rörligt elpris återvunnen el för elområde 4 och anges i öre/kWh exklusive moms. I priset ingår inköpspris, elcertifikat, ursprungsgaranti och påslag.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 37,0 39,8

41,7

41,9

71,0

37,6 57,7 124,0 126,8 99,8
Feb 37,7 26,8 42,4 50,4 61,9 28,9 64,8 96,6 124,4 66,1
Mars 32,5 29,2 37,6 55,4 54,4 26,7 61,9 175,1 112,5 72,7
April 32 28,5 37,3 50,9 55,7 21,7 50,9 123,8 92,7 72,5
Maj 29,9 30,2 38,0 48,7 53,5 22,3 57,2 153,4 88,5 58,5
Juni 26,5 41,7 36,5 60,1 43,8 35,9 82,4 197,6 119,6  
Juli 16,6 36,9 39,0 67,5 52,7 30,8 79,2 139,9 56,3  
Aug 24,4 38,7 42,1 72,8 52,0 51,0 95,0 336,8 66,0  
Sep 28,9 38,1 44,5 66,5 49,1 45,7 134,7 257,8 66,1  
Okt 31,3 46,1 40,0 68,0 56,1 35,9 104 101,4 50,8  
Nov 32,4 51,1 43,2 70,3 55,0 45,7 131,3 172,1 103,4  
Dec 26,6 43,4 42,0 66,8 48,3 47,5 207,9 308,6 95,9  
Snitt 29,7 37,5 40,4 59,9 54,5 35,8 93,9 182,3 91,9