Flytta från villa, bostadsrätt eller fritidshus

En bekräftelse kommer att skickas ut till dig när vi registrerat din flyttanmälan.

Kunduppgifter

Kunduppgifter

Anläggningen

Om lägenhetsnummer finns vid flytt från bostadsrätt måste detta fyllas i, exempelvis 1203.

Skicka min slutfaktura till

Uppgifter om ny ägare