Till hyreslägenhet

En bekräftelse kommer att skickas ut till dig när vi registrerat din flyttanmälan.

Kunduppgifter

Kunduppgifter

Anläggningen

Om lägenhetsnummer finns måste detta fyllas i, exempelvis 1203.

Betalsätt
Fakturaadress

Om du vill få din faktura till en annan adress än anläggningsadressen