Flytta till villa, bostadsrätt eller fritidshus

En bekräftelse kommer att skickas ut till dig när vi registrerat din flyttanmälan.

Kunduppgifter

Kunduppgifter

Anläggningen

Om lägenhetsnummer finns vid flytt till bostadsrätt måste detta fyllas i, exempelvis 1203.

Betalsätt
Fakturaadress

Om du vill få din faktura till en annan adress än anläggningsadressen

Uppgifter om tidigare ägare