Besiktning av elnätet

För närvarande besiktar vi elnätet i området som är inringat med blått på kartan.

Arbetet utförs i samarbete med företaget Bergs kraftkonsult. Din elnätsanläggning kommer inte att påverkas av arbetet.