Bodens Stadsnät ny bredbandsleverantör till Bodens byar

Bodens Energis dotterbolag Bodens Stadsnät kommer under de närmaste två åren att bygga ut fibernätet och ansluta nya kunder i byarna i Boden. Det står klart efter att bolaget vunnit uppdraget från Bodens Kommun.

Uppdraget innebär att bygga fibernät till ca 300 fastboende och ett antal fritidshus i byarna Hundsjö-Flåsjön, Häggan-Ubbyn, Lombäcken, Mockträsk, Norra Gunnarsbyn, Norra Bredåker 2, Rasmyran, Råbäcken-Bjässmoran, Sävastnäs, Södra Bredåker 2 och Valvträsk.

Dessutom kommer abonnenter i befintliga bredbandsnät att kopplas över till Bodens stadsnät, med start under våren 2021. Det gäller för byarna Bredåker 1, Bodträskfors,Brännberg, Gunnarsbyn, Harads, Inbyn, Lassbyn, Skogså,Svartlå, Svartbäcken, Sörbyn, Unbyn och Överstbyn.

- Vi är otroligt stolta över att ha fått förtroende att bygga ut bredbandsnätet i kommunen, särskilt när vi konkurrerade med både stora och välrenommerade nationella nätbolag, säger Andreas Westerlund vd, på Bodens Stadsnät.

- Vi har ett brett utbud av tjänsteleverantörer men det är också något som vi kommer att fortsätta att utveckla och långtgående samtal förs med bland annat Telia.

Under vintern 2020 påbörjas arbetet med att sammanbinda byarna med befintligt fibernät och under sommaren 2021 ansluts fastigheterna, undantaget Sävastnäs som ansluts 2022 på grund av ombyggnationen av riksväg 97. Samtidigt pågår planeringen för en fortsatt utbyggnad.

Projektet är delvis finansierat via stödmedel där kravet är att minst 77% av de fast boende i en by måste vara intresserade för att villkoren för stödmedel ska vara uppfyllt. Bodens kommun har undersökt intresset och det möter väl upp mot kravet.

Bodens Stadsnät fick en ny ägarstruktur under sommaren 2019 då Bodens Energi gick in som majoritetsägare. Under det senaste året har Bodens Stadsnät förstärkt nätet i centrala Boden för att öka bredbandskapaciteten i kommunen.

Bodens Stadsnät ägs av Bodens Energi till 60% och Bodenbo till 40%.