Hårda höstvindar påverkade elnätet

Beredskapsmontörerna på Bodens Energi hade ett hektiskt dygn då de hårda vindarna och regnovädret förorsakade nedfallna träd som gjorde att kunder var strömlösa under måndagen.

Bodens Energis beredskapsmontörer arbetar till vardags med underhåll, förbättringar och felavhjälpningar i hela nätet som är 2280 km långt. En del av ledningarna är nedgrävda medan 700 km är luftledningar. Det är framförallt luftledningar som påverkas när vädret ställer till det.

- Vi såg redan på söndagen att det skulle bli ett stökigt väder och kallade in extra resurser för att kunna felavhjälpa så fort som möjligt. Vi har ett stort område att täcka och vår uppgift är att säkerställa att alla våra kunder har ström, berättar drift och underhållschef Mattias Jaako.

- Däremot blev vädret mycket sämre än prognostiserat och det innebar att vi hade ca 1000 kunder som var berörda av avbrott under måndagen. I de flesta fallen hade blåst ned träd över luftledningarna.

 

Beredskapsmontör Henrik Nordström och kollegan Mathias Söderberg var på plats i Kusträsk och försökte rensa bort de fallna träden men situationen med fler fallande träd gjorde att de avbröt arbetet med tanke på säkerheten.

- Vi måste alltid värdera säkerheten för vår personal i första hand och det var ett klokt beslut att avvakta i det aktuella området några timmar tills vinden hade mojnat lite, säger Mattias Jaako.

Under tisdagen inspekterades ledningarna med helikopter för att snabbt få en överblick om vart och hur omfattande skadorna på elnätet var. – Det var över 10 träd som hade fallit över ledningarna, och arbetet med att frigöra ledningarna igen påbörjades omedelbart. Vi fick jättebra hjälp av våra kunder och deras observationer om vart träd som fallit på ledningarna fanns. Det är en hjälp som vi verkligen uppskattar, säger Mattias.