Säkerheten först

Under torsdagen genomfördes en så kallad Safety Walk på Bodens Energis bränsleupparbetningsanläggning på värmeverket, där bolagets ledningsgrupp tillsammans med medarbetare granskade verksamheten utifrån ett säkerhet- och arbetsmiljöperspektiv.

- Vi genomför safety walks dels att våra medarbetare ska ha en möjlighet att berätta om verksamheten, arbetsmiljön och komma med förbättringsförslag. Men också för att vår ledning ska få en förståelse för verksamheten och de risker som finns i det dagliga arbetet, berättar vd Hans Stålnacke.

Safety Walk utomhus med ledningsgruppen

Safety walks är en del av Bodens Energis ständiga förbättring- och säkerhetsarbete och dagens rundvandring var den första som genomfördes.

Säkerhetsrundvandringar kommer att genomföras på olika avdelningar två gånger per år i framtiden.

– Det var ett av de resultaten som kom fram i vår årliga säkerhetsundersökning som all personal deltar i. Men förutom rundvandringarna så jobbar vi med att upptäcka risker och förhindra tillbud genom vårt Enia system, vi genomför skyddsronder regelbundet och jobbar med riskanalyser vid förändringar av arbetsmoment mm. För oss på Bodens Energi är säkerheten för våra medarbetare en ytterst prioriterad fråga som vi ständigt jobbar med. Våra medarbetare ska känna sig trygga på arbetet, avslutar Hans Stålnacke.