Bodens Energi bygger ut laddinfrastruktur i kommunen

Bodens Energi har ansökt och beviljats medel från Klimatklivet i syfte att minska utsläppen av koldioxid som påverkar klimatet. Företaget satsar närmare 300 000 kr och Klimatklivet finansierar lika mycket på en utbyggnad av destinationsladdpunkter för el- och hybridbilar i Bodens kommun.

Laddstolparna kommer att placeras vid välbesökta platser i kommunen och vara tillgängliga för alla.

- Vi är otroligt glada att vi kan göra den här satsningen med finansiell hjälp av medel från Klimatklivet. Det här en väldigt viktig satsning som vi gör när vi möjliggör laddning för våra medborgare och besökare att ladda sin bil i offentliga miljöer. Vi har valt att placera laddstolparna vid platser som är aktivitetsbaserade, där man kanske står ett lite längre tag när man tex idrottar eller reser, säger Anna Jonsson, chef kund och utveckling på Bodens Energi.

De ställen som laddstolparna kommer att placeras vid är; Boden Padel, Bodens Energi Arena, Storklinten, Western Farm, Golfklubben, Björknäshallen vid Bodens camping och Bodentravet.

Efterfrågan på publika laddstolpar ökar i och med att användningen av el- och hybridbilar växer sig starkare på marknaden. Med denna satsning säkerställer Bodens Energi att laddning kan ske enkelt och smidigt på ett antal olika platser i kommunen.

Bodens Energi har under ett antal år sålt och distribuerat laddinfrastruktur till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar men detta är hittills den största satsningen på offentliga laddpunkter i kommunen.

- Vi ser att efterfrågan ökar allt mer i och med att el- och hybridbilar blir vanligare inslag på våra vägar och vi vill med våra insatser vara med att främja närhetslivet i Boden och verka för att koldioxid av minskar i kommunen, avslutar Anna Jonsson.

 

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten beslutad av riksdagen. Ansvaret för Klimatklivet är uppdelat på framför allt Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Energimyndigheten och andra statliga myndigheter bidrar i många fall med synpunkter och underlag för bedömningar inom sina respektive sakområden.