Bodens Energi har nöjdast kunder

500 slumpvis utvalda kunder har sagt sitt, Bodens Energi har de nöjdaste kunderna i årets Energibolagsindex i klassen minst tre affärsområden.

Vartannat år genomför Bodens Energi en oberoende kundundersökning som genomförs av Supportföretaget TMU Group AB. Resultatet blev mycket väl Godkänd och Bodens Energi har utsetts till bästa energikoncern i Sverige i sin kategori.

- Resultatet är otroligt glädjande och visar att vi jobbar på rätt sätt mot våra kunder i alla led. Våra medarbetare är kunniga och professionella i sina kontakter med våra kunder och vi jobbar ständigt med att utveckla våra produkter och tjänster, säger vd Hans Stålnacke.

- Vi ser även att kunderna uppskattar vår lokala närvaro och att det är lätt att få personlig kontakt med oss

Nöjdkundindex berör ett flertal områden, bland annat, tillgänglighet, bemötande, kompetens, leveranssäkerhet, klagomålshantering och prisvärdhet och samtliga affärsområden bedöms.

Bodens Energi hade bäst betyg inom leveranssäkerhet och störst utvecklingspotential inom klagomålshantering.

- Att vi lyckas så bra i mätningen innebär att all vår personal från kundservice, elnät, elhandel och fjärrvärme möter våra kunder med respekt och kompetens. Energibranschen är inte helt lätt att förstå sig på och att pedagogiskt hjälpa våra kunder till de bästa elavtalen eller professionell rådgivning och felavhjälpning är en styrka som är få förunnat. Däremot kommer vi inte att luta oss tillbaka utan vi har fortfarande mycket att förbättra och förfina och det jobbar vi med varje dag. Men jag är väldigt nöjd med resultatet och med det kundvårdande arbete våra medarbetare utför varje dag, avslutar Hans Stålnacke.