Fokus och ständiga förbättringar ger klimatvinster

Under flera år har vi på Bodens Energi arbetat med att minska vår förbrukning av både vatten och el på vårt kraftvärmeverk, både ur ett ekonomiskt perspektiv men framförallt att spara på våra gemensamma resurser.

- Vi bestämde oss för några år sedan för att börja målstyra och följa upp vår el- och vattenförbrukning för att effektivisera våra processer, sänka kostnaderna och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Att det dessutom skulle innebära att vi minskar våra klimatavtryck och gör vår verksamhet mer hållbar är en viktig bonus, säger värmeverkschef Anneli Strand.

Vid ett kraftvärmeverk går det åt stora mängder vatten och el för att omvandla avfall till el och värme och Bodens Energi är den största vattenförbrukaren i kommunen. Men genom ett antal åtgärder har förbrukningen minskats avsevärt och arbetet med ständiga förbättringar fortsätter hela tiden.

- Styrkan i vårt arbete har varit att våra medarbetare är de som driver det här omställningsarbetet, vi får in så många förbättringsförslag så utmaningen just nu är att hinna med att fånga upp alla förbättringar. En angenäm utmaning som jag som ansvarig har men jag skulle aldrig byta ut det mot något annat, berättar Anneli Strand.

På kraftvärmeverket har förbrukningen av vatten sänkts med ca 10 procent genom framför allt en tydlig uppföljning och fokus på förbrukningen. För att kunna övervaka hur mycket vatten som används har larmgränser satts in i systemet så att det kommer ett larm om det förbrukas mer vatten än beräknat. Det har gjort att avvikelser rättas så snabbt det går. Panna 18 kan dessutom producera eget processvatten genom rökgaskondensering och då kan vatten ledas över till Panna 17 och därigenom kan vatten återanvändas istället för att nyttja nytt vatten.  

Även elförbrukningen har minskat med ca 3 procent redan nu men många förbättringar är på gång. Redan under sommaren kommer ett el-matat värmebatteri bytas ut till ett vattenburet batteri och en ångpanna som drivs av el. Båda de förbättringarna kommer minska elförbrukningen med ca 12 %

- Vi kommer att dra en ångledning från våra två kraftvärmepannor till resterande anläggning för att ersätta ångpannan som drivs med el. Vi beräknar att den åtgärden kommer att minska vår elförbrukning med ca 2 000 000 kWh. Dessutom byter vi ut kvicksilver- och lysrörsarmaturer till ledarmaturer och byter ut två äldre kompressorer som kommer innebära en minskning av elförbrukningen med 144 000 kWh årligen berättar Anneli Strand.

Det som också kommer att ge en stor minskning av elförbrukning är att minska tryckluftsläckage i anläggningen. Därför har en rondering startats för att genom den minska drifttiden av kompressorerna. Vid ronderingen upptäcks läckage som åtgärdas genom att täta om kopplingar, byta dåliga slangar och regulatorer.

- Egentligen handlar det om att sätta fokus på ett område, skapa ett engagemang och följa upp resultaten och förfina våra arbetssätt hela tiden. Våra medarbetare får en bättre arbetsmiljö och säkerheten förbättras och samtidigt så minskar vi får förbrukning av vatten och el och bidrar till att vara klimatsmarta. Ett win-win koncept helt enkelt, avslutar Anneli Strand.