Oro på elmarknaden - vad händer och hur du kan agera?

Under ett tag har vi sett väldigt växlande priser på elen i Sverige och Europa. Elpriset påverkas av många olika parametrar, så som de strypta tillgångarna på gas, ökade råoljapriser, vattenmängd i magasin, hur mycket det blåser och temperatur, samt framförallt det pågående kriget i Ukraina och EU:s sanktioner mot Ryssland.

- De dagar som det blåser på bra har spotpriset legat på ca 2-10 öre nu i augusti och början av september men de mer vindstilla dagarna kopplas vi mot södra Sverige och priserna rusar mot exempelvis 252 öre, vilket det gjorde den 7 september i år, berättar elhandelschef Anders Hjälte.

Hur ska man som kund tänka inför vintern?

- Det är du som kund som måste bestämma hur du vill ha ditt avtal, antingen fast eller rörligt. Det beror helt och hållet på vilken risk du kan och vill ta. Du behöver också ta hänsyn till vilken uppvärmning du har, tex fjärrvärme eller direktverkande el. Bor du i villa eller lägenhet spelar också in, då villor i genomsnitt förbrukar 5 000 – 20 000 kWh medan lägenheter har en avsevärt mindre förbrukning.

- Som konsument bör du se över din förbrukning. Det finns flera åtgärder som du kan göra så som byta fönster, dra ned innetemperaturen i boendet, isolering mm.

Elmarknaden är komplex och sedan några år tillbaka är den i europeiska elmarknaden sammankopplad och det är en pågående utbyggnad av ledningar så vi kommer vara än mer beroende av varandra i framtiden. Det som har hänt efter att Ryssland invaderade Ukraina är att gasen till Europa från Ryssland har minskat succesivt och nu nästan helt stoppats, vilket gör att bränslen som gas, kol och olja har stigit i pris.

- De prognoser som vi ser nu är att elpriserna kommer vara väldigt volatila, alltså gå upp och ned mycket under hela året. I norra Sverige, område SE1 som Norrbotten tillhör har vi än så länge varit förskonade av höga priser under året då vi har haft gott om vatten och det har blåst rätt bra, sen har det varit begränsningar med överföringarna söderut så kraften har stannat här. Däremot i södra Sverige så har spotpriserna slagit flera rekord under året. Ibland när vi inte har nog med vindproduktion här uppe i norr så kopplar vi mot SE3 och SE4 och får väldigt höga priser.

Logga gärna in på Mina sidor, det gör du enkelt med Mobilt BankID. På Mina sidor ser du dina avtal, förbrukning, fakturor mm. Du är också välkommen att kontakta oss antingen via telefon eller per mail.