Oro på elmarknaden - vad händer och hur du kan agera?

Under ett tag har vi sett väldigt växlande priser på elen i Sverige och Europa. Elpriset påverkas av många olika parametrar, så som vattenmängd i magasin, hur mycket det blåser, temperatur men också tillgången på gas och olja i Europa, samt det pågående kriget i Ukraina och EU:s sanktioner mot Ryssland.

- Sedan några år tillbaka är elmarknaden i Europa sammankopplad och det är en pågående utbyggnad av ledningar så vi kommer vara än mer beroende av varandra i framtiden, berättar elhandelschef Anders Hjälte. Det som har hänt efter att Ryssland invaderade Ukraina är att gasen till Europa från Ryssland har minskat succesivt vilket gör att bränslen som gas, kol och olja har stigit i pris.

De prognoser som vi ser nu är att elpriserna kommer vara väldigt volatila, alltså gå upp och ned mycket under hela året. I norra Sverige, område SE1 som Norrbotten tillhör har vi än så länge varit förskonade av höga priser under året, däremot i södra Sverige så har spotpriserna slagit flera rekord under året. Ibland när vi inte har nog produktion här uppe i norr så kopplar vi mot SE3 och SE4 och får väldigt höga priser, det beror på att vi måste importera dyrare kraft söderifrån.

- De dagar som det blåser på bra har spotpriset legat på ca 10 öre nu i juni. Men de mer vindstilla dagarna kopplas vi mot södra Sverige och priserna rusar mot exempelvis 163,7 öre, vilket det gjorde den 9 juni i år.

Just nu står vi inför stora industrisatsningar i Norra Sverige och dessa industrier kommer att behöva stora mängder el. Idag exporterar vi en stor del av elproduktionen söderut men den elen kommer att behövas här framöver. Dessutom kommer det krävas mer utbyggnad av förnybar el, så som vind och sol. – Vi har haft många år med låga priser på el men jag ser framför mig att priserna generellt kommer att öka i Norrbotten, till stor del beroende på industrisatsningarna som sker här med en väldigt hög elförbrukning, därmed kommer vi få börja importera el till Norrbotten för att det ska räcka. säger elhandelschef Anders Hjälte.


Fast eller rörligt elpris?

Det är du som kund som måste bestämma hur du vill ha ditt avtal, antingen fast eller rörligt. Det beror helt och hållet på vilken risk du kan och vill ta.

- I långa loppet brukar rörligt elpris vara det mest fördelaktiga men med dagens priser som går upp och ned väldigt snabbt kan det kännas för osäkert. Då är det bättre att binda sitt avtal för att priserna ska bli mer förutsägbara. Men framförallt gäller det att du som konsument ser över din förbrukning. Det finns flera åtgärder som du kan göra så som byta fönster, dra ned innetemperaturen i boendet mm. Kontakta gärna oss på Bodens Energi så hjälper vi dig att välja något av våra hållbara elavtal.