Bodens Energi ger kraft åt Rädda Barnens arbete i Boden

Bodens Energi inleder ett långsiktigt samarbete med Rädda Barnen i Boden genom att bidra med 100 000 kr årligen till Rädda Barnens verksamhet Vibes som möjliggör en meningsfull fritid för fler barn i kommunen.

Bodens Energi har under många år samverkat med ett flertal ideella organisationer, framförallt inom idrott och kultur, men har under de senaste åren sett över sitt samhällsengagemang och väljer nu att växla upp samarbetet med Rädda Barnen. 

- Vi är en lokal kraft med ansvar för framtiden på flera plan och samarbetet med Rädda Barnen ökar möjligheterna för att fler barn och unga kan delta i fritidsaktiviteter så att Boden blir en mer attraktiv och jämlik kommun att leva i för alla barn, säger Anna Jonsson, chef för kund och utveckling på Bodens Energi. Vi lever i en orolig tid som påverkar vårt samhälle på flera plan och nu måste fler aktörer i samhället gå samman och se över hur de kan bidra. Vi vill tillsammans med övriga näringslivet kraftsamla och ser gärna att fler företag krokar arm med oss i den här satsningen.

Vibes erbjuder lovaktiviteter på hemmaplan för barn och unga där aktiviteter genomförs tillsammans med lokala aktörer och föreningar baserat på fyra ledord: kultur, idrott, böcker och musik. Alla aktiviteter är gratis och ledare och personal är utbildade för att skapa en trygg verksamhet för barn i kommunen.

- I somras var första gången som Vibes anordnades i Boden. Tillsammans med lokala aktörer erbjöds olika aktiviteter inklusive lunch under sommarlovets tre första veckor. I utvärderingen framgick att det var en mycket värdefull och uppskattad insats men också att det finns önskemål om och behov av en fortsättning samt aktiviteter på fler lov. Samarbetet med Bodens Energi jackar väl in de lokala behov vi möter och utgör en viktig pusselbit i ett gemensamt arbete för att fler barn ska få tillgång till bra lov och en meningsfull fritid, säger Helen Nilsson, gruppchef Rädda Barnen Norrbotten.

Bodens Energi har valt att samarbeta med Rädda Barnen då det är en mycket välkänd och välrenommerad organisation som verkat på orten i många år. - Dessutom vill vi ta samarbetet ett steg längre genom att erbjuda sommarjobb, praoplatser och aktiviteter kopplade till vår verksamhet till barn och unga som deltar i Vibes och Rädda Barnens insatser, säger Anna Jonsson.

Rädda Barnen är en del av världens största oberoende barnrättsorganisation vars syfte är att göra barnkonventionen verklig för alla barn med fokus på de barn som har svårast att få sina rättigheter tillgodosedda. Rädda Barnen har haft en verksam lokalförening på orten i 80 år i år och i dag finns ca 7 anställda från riksförbundet som tillsammans på olika sätt arbetar för att göra världen och Boden lite bättre för barn.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en meningsfull fritid, som i sig kan leda till många positiva effekter för den enskilde såsom bättre hälsa, gemenskap, inflytande över sina egna liv och delaktighet i samhället.