Vi fortsätter expandera arbetet med elektrifiering och laddinfra

Sedan 2019 har vi på Bodens Energi arbetat med att möjliggöra en elektrifierad vardag för Bodensarna. Fram tills idag har vi driftsatt 150 laddpunkter runt om i Boden - och fler ska det bli!

Idag finns våra publika laddpunkter både på Boden Business Park, Bodentravet, Resecentrum, Boden Padel, Bodens Energi Arena, Bodens golfbana och vid Storklinten. Vi slog oss ner med Anneli Strand, chef på på kraftvärmeverket, Maria Berglund, chef på elnät och vår företagssäljare Robert Nilsson för att djupdyka i elektrifieringen.

Först ut är Robert som arbetat som företagssäljare hos oss på Bodens Energi sedan 2016 för att få reda på mer om vad som är på G.

  • Just nu ser vi den största ökningen bland privatpersoner som väljer att gå över till elbil. Vi räknar med att driftsätta 70 laddpunkter innan året är slut och ännu fler under första halvan av 2023. En bidragande orsak till övergången mot elfordon är både det höga priset på drivmedel, men också de incitament som tagits på regeringsnivå – t ex Klimatklivet.

Berätta mer om Klimatklivet, vad innebär det?

  • Klimatklivet är ett initiativ från Naturvårdsverket som syftar till att förenkla att företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige att ta klivet över till fossilfri framtidsteknik som möjliggör en grön omställning. Detta i form av ett investeringsstöd på upp till 50% av kostnaden för inköp och installation av laddpunkter. Bodens Energi har själva ansökt och beviljats medel från Klimatklivet i syfte att minska utsläppen av koldioxid som påverkar klimatet. Vi satsar närmare 300 000 kr och Klimatklivet finansierar lika mycket på vår utbyggnad av destinationsladdpunkter för el- och hybridbilar i Bodens kommun.

Hur upplever du att den nya regeringens beslut att slopa Klimatbonusen för inköp av elbilar påverkar?

  • Givetvis tycker vi på Bodens Energi att det inte går i linje med vår vision/ våra förhoppningar för den gröna omställningen här uppe i norr, men vi är samtidigt väldigt glada över att så många Bodensare snabbt tog beslut om att nu investera i fossilfria transportlösningar. Regeringen har ju även, trots slopad klimatbonus, ökat bidragen till Klimatklivet vilket gynnar utvecklingen både för företag och privatpersoner. För vår del kommer det bli fullt upp med nya installationer av laddpunkter under 2023.

 Vi på Bodens Energi arbetar idag tillsammans flera leverantörer av laddpunkter, hur har de tagits emot av Bodensarna?

 Till dagens dato har vi enbart haft en enda reklamation, det måste ju ändå säga en hel del tycker jag. Enligt den feedback vi har fått uppskattar våra kunder att det är enkla produkter som har lokal support dygnet runt, årets alla dagar, bra garantier och en enkel installation av högkvalitativa produkter.

Hur ser du på framtiden?

  • Jag vågar mig nog på att säga att vartannat hushåll kommer ha en elbil inom bara några år. Klimatklivet har varit en succé och med den ökade satsningen på Klimatklivet räknar jag med att omställningen, och utvecklingen av laddinfrastrukturen nu kommer att gå ännu snabbare. Ska jag spana ännu längre in i framtiden tror jag att vi kommer se fler vätgasdrivna fordon, men där är vi inte riktigt än.

Robert Nilsson, företagssäljare

 

Elektrifierat även på hemmaplan.

Visste du att vi på Bodens Energi sedan 2018/2020 kört med elektriska fordon?

  • Vårt mål är att vi ska vara helt fossilfria så snart som möjligt, i alla led. Så överallt där vi kan ställa om gör vi det. Fyra av våra servicefordon är idag elektriska och de används av våra servicetekniker när de åker ut på uppdrag. Fordonen byts ut allteftersom det blir dags att uppdatera bilarna, även här spelar hållbarheten in. De maskiner som ej går att få tag på i ett helt elektriskt utförande drivs idag på HvO, alltså fossilfritt bränsle, berättar Anneli Strand, chef på kraftvärmeverket

Målet är att samtliga fordon som används i arbetet ska vara elektriska så snart som det är möjligt. Än finns tyvärr inte möjligheterna att elektrifiera våra lastmaskiner eller kross – men utvecklingen går så snabbt nu att vi hoppas se en lösning för även den delen av verksamheten inom kort.

Världsläget har försenat leveransen av fordon men i februari kommer äntligen nästa tillskott till fordonsflottan.

  • Att köra på el är givetvis kostnadseffektivt också, så det blir en win-win situation både för oss och klimatet.

 Att möta efterfrågan

Idag har vi redan minskat våra fossila avtryck med 50% genom övergången till HvO, berättar Maria Berglund, chef på elnät.

På elnät pågår arbetet ständigt att se över hur vi bättre kan bemöta den stigande efterfrågan. Just nu håller vi, tillsammans med Energikontor norr att se över vart vi kan starta hubbar för att möjliggöra fler snabbladdare i vårt elområde. Här inventerar vi belastningen på respektive område för att se var det finns möjlighet och kapacitet i elnätet.

För oss är mycket av arbetet just kring detta, att hela tiden ligga före utvecklingen och säkerställa att nätet klarar av att leverera till alla de laddpunkter vi distribuerar el till idag och de som kommer i framtiden, berättar Maria Berglund.

Vill du veta mer om hur du som kund hos oss på Bodens Energi kan ta del av Klimatklivet och ladda din elbil tillsammans med oss?

Hör av dig till oss på 0921 – 582 00 eller [email protected]