Vi har börjat mäta fossila andelen koldioxider i rökgaserna.

Det är viktigt för oss att hela tiden arbeta för att minska vår miljöpåverkan. Som ett led i det arbetet börjar vi mäta utsläppet av fossila andelen koldioxider i rökgaserna.

Vi på Bodens Energi är väl medvetna om utmaningarna som kommer med de utsläpp som vår produktion orsakar. Därför är det absolut viktigaste för oss att hela tiden arbeta för att minska vår miljöpåverkan. Som ett led i det arbetet börjar vi nu mäta utsläppet av fossila andelen koldioxider i rökgaserna.

- Tidigare har Bodens Energi utgått från Naturvårdsverkets schablon – som baseras på andra anläggningars utsläpp. Från och med årsskiftet har vi istället börjat mäta utsläppet av fossila andelen koldioxider i rökgaserna. Detta går helt i linje med de höga krav och de strikta miljötillstånd vi arbetar utifrån. De tidigare schablonerna utgick inte heller från vår specifika anläggning, berättar Anneli Strand, chef på kraftvärmeverket.

Hur går mätningarna till?

- En 25-literspåse fylls kontinuerligt med rökgaser som sedan byts den första vardagen i varje månad som pannan är i drift. Rökgasprovet skickas sedan till ett laboratorium i Florida för en så kallad “ kol14 analys” som hjälper oss att ta fram information om hur stor del fossil koldioxid som rökgaserna faktiskt innehåller. Det är plasten i avfallet som ger upphov till den fossila andelen i rökgaserna, så ju bättre vi blir på att sortera vårt avfall i Norrbotten desto mindre blir utsläppen.

- Att vi behöver flyga testerna till andra sidan jorden fyra gånger per år är såklart inte helt optimalt ur ett klimatperspektiv, men idag är vår samarbetspartner i Florida de enda som genomför den här typen av mätningar i världen. Men med tanke på den framfart vi ser gällande den gröna omställningen här i Norrbotten hoppas vi såklart att vi snart ser ett lokalt alternativ på plats. Som läget är nu prioriterar vi dock att få konkret information våra faktiska utsläpp, säger Anneli Strand.

Hon fortsätter,
- Under 2022 installerade vi rökgasprovtagare på alla våra tre avfallspannor. Och i början av januari skickades de första proverna iväg för analys.

Den stora utbyggnaden av fjärrvärmen till villaägare skedde under 90-talet. Så det är inte så länge sedan villor hade egna ved och oljepannor utan rökgasrening. Då åkte alla gifter rakt upp i luften.

Fotograf okänd.

1979 byggdes de första tre stora oljepannorna uppe vid Kraftvärmeverket. Då var inga villor anslutna till fjärrvärme utan endast hyreshus, lasarettet och vissa industrilokaler. Villorna hade egna ved- eller oljepannor,  utan rökgasrening hemma och alla gifter åkte rakt ut i samhället. 1997 byggdes flispannan om för att kunna energiomvandla avfall. 2007 och 2019 driftsattes de två nyaste kraftvärmepannorna.

Alla tre pannor är idag är utrustade med en toppmodern reningsutrustning som håller för de enormt höga krav och miljötillstånd vi arbetar efter. Samtliga har kontinuerlig miljömätning. Våra filter och rökgasrening gör att vi inte släpper ut de farliga gifterna.

Fjärrvärmens intåg.
Idag ser vi ett ökat intresse för fjärrvärme och ser fram emot att inom kort även kunna erbjuda Värmehjälpen till bostadsrättsföreningar. Vi arbetar även med att ta fram verktyg som möjliggör för oss att kunna kalibrera och assistera anläggningarna hos våra kunder på distans i framtiden. Att kunna arbeta så pass målstyrt som vi gör nu skapar också en trygghet både hos oss och hos våra kunder.


Anneli Strand, chef värmeverket

Faktaruta

Under 2020 bidrog hela fjärrvärmen till att undvika klimatpåverkande utsläpp motsvarande: 77 300 ton CO2e Detta är ett bättre värde jämfört med motsvarande värde för 2018 som var 71 800 ton CO2e.

Under 2020 bidrog de enskilda fjärrvärmekunderna till att undvika klimatpåverkande utsläpp motsvarande: 166 kg CO2e/MWh värme

Är du intresserad av att läsa mer om vad vårt serviceavtal VärmeHjälpen innebär, klicka här