Vi möter utmaningar tillsammans

Med närmare 1 000 lägenheter är Wiksténs fastigheter Bodens största privata fastighetsägare. De är dessutom en av Bodens Energis större kunder och köper varje år cirka 2 miljoner kilowatt. Vd Dennis Wikstén berättar mer om samarbetet.

Berätta om Wiksténs fastigheter och dess historia!

– Vi är ett familjeägt bolag i tredje generationen som byggde vårt första hus 1950. Min farfar John grundade bolaget, sedan fortsatte andra generationen att utveckla fastigheter med start i slutet av 70-talet. Sedan dess har bolaget vuxit med åren. Till och med under 90-talet, en tid då Sverige befann sig i en ordentlig uppförsbacke, fortsatte Wiksténs fastigheter att utvecklas genom att köpa fastigheter. 2010 tillträdde jag som vd. Idag äger och förvaltar vi närmare 1 000 lägenheter och cirka 32 000 kvadratmeter näringslokaler, det gör oss till Bodens största privata fastighetsägare. 

Ni har ett stort samhällsengagemang, hur kommer det sig?

Som fastighetsägare har vi ett ansvar att ta hand om våra hus och se till att vi har nöjda hyresgäster. Men det är också viktigt att se till det större perspektivet. Vi samarbetar till exempel med idrottsföreningar i Boden och vill bidra till att öka förutsättningarna för att så många som möjligt ska kunna idrotta. Vår slogan är “den lokala samhällsbyggaren”, med det menar vi att vi vill ta ett samhällsansvar.

Varför väljer ni Bodens Energi?

– Vi försöker att så långt det är möjligt, förutsatt att det är ekonomiskt försvarbart, handla lokalt. Vi jobbar gärna med lokala entreprenörer och vill bidra till näringslivet i Boden. Det är dessutom viktigt för oss att ha en öppen dialog om förbättringar och kunna resonera kring olika ämnen. Vi ser vårt samarbete med Bodens Energi som en helhetslösning där vi har fjärrvärme, elnät och elhandel. Vi försöker göra bra saker för varandra. Bodens Energi har till exempel tagit initiativ till två möten per år då de träffar större kunder, lyssnar på vilka utmaningar vi har framöver och hur vi tillsammans kan möta dem. Ett exempel på det är när vi i vintras utförde mätningar på några av våra fastigheter för att få fram behovet av effekt i våra anläggningar. Den abonnerade effekten vi hade för 10-15 år sedan kanske inte längre behövs tack vare energieffektiva åtgärder. Vi kan köpa mindre effekt och Bodens Energi kan sälja den till någon annan.

Hur skulle du beskriva samarbetet med Bodens Energi?

– Det är ett bra samarbete där vi har en rak dialog och kan bolla och diskutera. Som alltid med affärer är vi inte alltid helt överens, det vore märkligt annars. Men när vi resonerar är målet alltid att hitta en överenskommelse där båda parter är nöjda. En fördel med att Bodens Energi är lokala är att de är tillgängliga. De är lätta att komma i kontakt med när det gäller avtalsfrågor och det löpande arbetet.

Vad är viktigt för er när det kommer till el och energi?

– Vi jobbar hållbart i många olika perspektiv, ett av dem är att tänka hållbart när det kommer till förbrukning av energi. Det är viktigt att energin vi köper har ett bra ursprung och där har Bodens Energi varit duktiga, både på att utveckla sin fjärrvärmeanläggning och dessutom har de vattenkraft. Jag tycker att de är lyhörda när det kommer till förändringar och utmaningar.