Nordens största batteripark i Boden

Batteriparken blir granne med H2 Green Steel och beräknas stå klar under 2024. Den ses som en viktig pusselbit i hela landets energiomställning.

Boden Industrial Park har blivit synonymt med H2 Green Steels banbrytande etablering. Men fortfarande är drygt hälften av ytan på Sveriges största detaljplanerade industriområde (550 hektar) ännu inte utvecklad.  

Nu är det klart med ytterligare ett stort projekt som har ambitionen att skynda på den gröna omställningen. Den här gången handlar det om att stärka det lokala elnätet genom att etablera Nordens största batteripark på en yta om en hektar med en kapacitet på 50 megwatt (MW) och 100 megawattimmar (MWh).  

Kapaciteten på 50 MW refererar till den maximala effekten som kan genereras vid en given tidpunkt och skulle i teorin kunna försörja en mindre stad med energi. Den totala energimängden som kan genereras och användas under en specifik tidsperiod är 100MWh. Det motsvarar energiförbrukningen för cirka 1 800 svenska villor per dag. 

Möjliggör mer förnybar energi

Satsningen adresserar direkt behovet av att öka energisystemets flexibilitet och pålitlighet i takt med att förnybar energiproduktion växer. Det innebär att Bodens lokala energisystem blir mer motståndskraftigt och samtidigt bättre på att kunna hantera effekttoppar från industrin. 

Batteriparken fungerar som ett lager som kan magasinera energi när tillgången är större än efterfrågan och snabbt frigöra energi vid perioder när efterfrågan stiger, särskilt vid tillfällen när sol- eller vindenergi inte är tillgänglig. Någonting som bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen och minska mängden importerad el, vilket är en kritisk komponent i den globala kampen mot klimatförändringarna. Batterilager kan också bidra till att upprätthålla spänningskvaliteten i elnätet genom att erbjuda reaktiv kraft, vilket är viktigt för att hålla spänningen inom önskade gränser över hela nätet.  

Energisk hållbarhet

Bodens Energi spelar en nyckelroll i att möjliggöra satsningen, ett samarbete mellan Vattenfall (ägare av regionsnätet), Bodens Energi (lokal nätägare) och Polar Structure (ägare av utrustningen).  

– Den region vi verkar i är navet i den gröna industriomställningen och elektrifieringen i Sverige. Detta kräver nytänk och mod beträffande att skapa ett energisystem som kan möjliggöra de planerade satsningarna. Vi behöver öka takten i utbyggnaden av våra elnät, samtidigt som vi behöver bygga mer förnybar elproduktion och bygga energilager. Den satsning vi nu gör tillsammans med Polar Structure är ett utomordentligt exempel på det senare, säger Hans Stålnacke, vd på Bodens Energi.

Initiativet ligger i linje med Bodens Energis hållbarhetsarbete som inriktar sig på att skapa långsiktiga lösningar som respekterar ekologiska, sociala, och ekonomiska perspektiv. Att främja energiåtervinning ser energibolaget som ett exempel på hur de kan bidra till en mer hållbar framtid.  

– Som energibolag ska vi vara en drivkraft i den fantastiska omställningen och vi är otroligt stolta över att få vara med och bidra till ett av Nordens största batterilager här i Boden, säger Hans Stålnacke. 

En deletapp

Polar Structure är något av en svensk pionjär inom infrastrukturlösningar och har redan en av landets största batteriparker på plats i Haninge söder om Stockholm. Men även om denna satsningen nu innebär att bygga Nordens för tillfället största batteripark så ser de detta som en etapp i ett större projekt. 

– Batterilagring är en viktig pusselbit i den gröna omställningen och vi är mycket glada att kunna möjliggöra det här banbrytande batterilagringsprojektet tillsammans med Bodens Energi, säger Tobias Emanuelsson och fortsätter: 

– Bodens kommun har ett helhetstänk när det gäller samhällsutveckling och infrastruktur, och vi är stolta över att få vara med och bidra, inte bara med järnvägen utan också med energilösningar. Att stärka det lokala energisystemet är en viktig nyckel, både för den gröna omställningen och för ett mer resilient och hållbart samhälle, säger Tobias Emanuelsson, vd, Polar Structure.