LADDA BILEN
 
8 maj 2020

Säkerheten först

Under torsdagen genomfördes en så kallad Safety Walk på Bodens Energis bränsleupparbetningsanläggning på värmeverket, där bolagets ledningsgrupp tillsammans med medarbetare granskade verksamheten utifrån ett säkerhet- och arbetsmiljöperspektiv.

- Vi genomför safety walks dels att våra medarbetare ska ha en möjlighet att berätta om verksamheten, arbetsmiljön och komma med förbättringsförslag. Men också för att vår ledning ska få en förståelse för verksamheten och de risker som finns i det dagliga arbetet, berättar vd Hans Stålnacke.

Safety walks är en del av Bodens Energis ständiga förbättring- och säkerhetsarbete och dagens rundvandring var den första som genomfördes.

Säkerhetsrundvandringar kommer att genomföras på olika avdelningar två gånger per år i framtiden. – Det var ett av de resultaten som kom fram i vår årliga säkerhetsundersökning som all personal deltar i. Men förutom rundvandringarna så jobbar vi med att upptäcka risker och förhindra tillbud genom vårt Enia system, vi genomför skyddsronder regelbundet och jobbar med riskanalyser vid förändringar av arbetsmoment mm. För oss på Bodens Energi är säkerheten för våra medarbetare en ytterst prioriterad fråga som vi ständigt jobbar med. Våra medarbetare ska känna sig trygga på arbetet, avslutar Hans Stålnacke.

 

 

Bodens Stadsnät ny bredbandsleverantör till Bodens byar

22 september 2020
Bodens Energis dotterbolag Bodens Stadsnät kommer under de närmaste två åren att bygga ut fibernätet och ansluta nya kunder i byarna i Boden. Det står klart efter att bolaget vunnit uppdraget från Bodens Kommun. Uppdraget innebär att bygga...
 
 

Besiktning av Elnätet

10 juni 2020
För närvarande besiktar vi elnätet i området som är inringat med blått på kartan. Arbetet utförs i samarbete med företaget Bergs kraftkonsult. Din elnätsanläggning kommer inte att påverkas av arbetet.     Aktuell driftinformation hittar du alltid...
 
 

Viktig information till dig som vill besöka oss

13 mars 2020
Med anledning av Coronaviruset ber vi dig att kontakta oss på annat sätt än besök. Bodens Energi har en samhällskritisk verksamhet och det här är en säkerhetsåtgärd för att minska risken för smittspridning. Kontakta oss via telefon eller mail så...