Tryggt ledarskap får individen att växa

”Att lyfta medarbetare för att använda hela deras potential är verkligen en stor drivkraft för mig. Att se medarbetare blomma ut gör mig otroligt inspirerad och stolt. Det är hållbart ledarskap för mig” – ANNELI STRAND

Bodens Energi ska vara en drivande kraft i Boden Kommun

Medarbetarskap, med fokus på hållbarhet och inkludering, står högt på agendan för Maria Berglund, elnätchef och Anneli Strand, värmechef på Bodens Energi. Det innebär att de båda leder medarbetare som arbetar i högriskmiljöer, med dagligt fokus på det viktigaste av allt, nämligen säkerhet.

– En annan stor och viktig del av ledarskapet handlar om att ta ansvar för och utveckla den sociala hållbarheten. Det är centralt för att alla ska trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats. Vi arbetar löpande med kulturen i bolaget, det är en fråga som aldrig står stilla, berättar Anneli Strand.

Högriskmiljöer ställer krav

Arbetsmiljön på både elnät och på värmeverket är klassade som högriskmiljöer. Det handlar om exempelvis arbete på hög höjd, i trånga utrymmen, nära rörliga objekt och arbete med elektricitet.

– Våra skyddsombud och medarbetare gör ett fantastiskt arbete när det gäller säkerheten. Riskobservationer leder till utredningar och åtgärder och nya arbetssätt och rutiner, för att eliminera riskfyllda arbetsmoment. Det är oerhört viktigt att man som medarbetare blir lyssnad på och att riskobservationer tas på allvar, säger Anneli.

– Ledningen genomför också så kallade safety walks två gånger per år där olika delar av verksamheten besöks. Det kan jämföras med en skyddsrond, men på ett mer övergripande plan, berättar Maria.

Bodens Energi ansvarar för en samhällskritisk verksamhet. Under pandemin har det inneburit omställning av bolagets rutiner, exempelvis begränsningar för externa besökare och riktlinjer för hemarbete.

– Alla medarbetare har verkligen ställt sig bakom förändrade arbetssätt. De har uppskattat och känt trygghet i att Bodens Energi bitvis haft hårdare restriktioner än samhället i övrigt. Medarbetarna vet att det har varit en förutsättning för att säkerställa driften, i alla lägen, berättar Anneli.

Växa och utvecklas som ledare

När det gäller Marias och Annelis egen arbetsmiljö som ledare och den personliga utvecklingen lyfter de både fram det tydliga ledarskapet uppifrån och stödet från kollegorna i ledningsgruppen.

– Vi har ett stort stöd från vd Hans Stålnacke. Han är en otroligt bra chef, som alltid finns där och tydligt visar att han tror på våra förmågor. Dessutom är ledningsgruppen en trygghet och ett stöd, berättar Maria.

Anneli fyller på:

– Ett tryggt ledarskap hela vägen uppifrån, med Hans som vd och stödet av kollegorna i ledningsgruppen gör oss bättre som ledare och chefer. Det handlar om tillit hela vägen, där vi får de bästa förutsättningarna att leda våra underchefer och medarbetare.

Individen växer med hållbart ledarskap

De båda är överens om vad som är bäst med att vara chef och ledare: att bidra till och se hur medarbetare växer och utvecklas.

– Fokus på människan, att se individen och att hjälpa medarbetaren på vägen för att kunna utveckla hela deras potential är verkligen något som sporrar mig i mitt ledarskap. Jag drivs också av att få vara med och utveckla bolaget Bodens Energi, med fokus på en hållbar framtid, säger Maria Berglund.

Anneli nickar instämmande och fortsätter:

– Att lyfta medarbetare för att använda hela deras potential är verkligen en stor drivkraft för mig. I bolaget har vi sett en stark utveckling tack vare detta, med medarbetare som vågat kliva på nya roller och ansvarsområden. Att se dem blomma ut gör mig otroligt inspirerad och stolt. Det är hållbart ledarskap för mig, avslutar Anneli Strand.