Arbetsmiljö och hälsa

”Samverkan nyckeln för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete” – Jeanette Lundstedt

Samverkan nyckeln för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete

Medarbetarna är den viktigaste resursen för oss på Bodens Energi, och vägen till en bra arbetsmiljö kantas av samverkan. Lars Modig, HR-chef, och Jeanette Lundstedt, arbetsmiljöingenjör, berättar mer om hur de arbetar med hälsa och arbetsmiljö.

Under det gångna året har Bodens Energi vidareutvecklat organisationen för arbets- miljöarbetet. Jeanette Lundstedt anställdes som arbetsmiljöingenjör efter att vi sett ett behov att förstärka inom arbetsmiljöområdet.

– Resultatet blev en utvecklad organisation och att vi nu jobbar betydligt mer strukturerat och har utvecklat arbetssättet med de här frågorna, säger Lars Modig, HR- chef på Bodens Energi.

– Vi jobbar nu med att uppdatera och förbättra allt ifrån policys och rutiner till arbetssätt. Vi har en grundläggande plan för hela året med till exempel skyddsronder och safety walks, samt fördjupningar för respektive verksamhet inom bolaget. Målsättningen är att jobba förebyggande och främjande i de här frågorna. Under 2022 hade vi ingen olycka som resulterade i sjukfrånvaro, säger Jeanette Lundstedt.

En viktig del i det förebyggande arbetet är riskobservationer och utbildning av chefer och skyddsombud.
– Ett nyckelord är samverkan, det är vi tillsammans som jobbar med de här frågorna. Medabetare, skyddsombud och chefer. Vi är alla varandras arbetsmiljö, säger Jeanette.

Lars tillägger:

– För oss är medarbetarna den viktigaste resursen.

Jeanette berättar att de regelbundet ser till att
lyfta frågor som rör arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsträffar och månadsmöten.
– Det är inte bara en övrigt-punkt eller ett sidoarbete utan är något vi vill få in i det dagliga arbetet. Vi lyfter specifika frågor, rutiner och policyn och går igenom nyheter och statistik kring arbetsmiljöhändelser.

 

Riskfyllda miljöer

Att hantera de risker som finns för medarbetare som jobbar på kraftvärmeverket och med elnätet är en utmaning.
– Det är ett ständigt pågående arbete att riskminimera så långt det bara går, säger Lars.

Bodens Energi gör veckovisa mätningar i den AI- baserade plattformen Winningtemp där vi tar tempen på medarbetarnas psykosociala- och organisatoriska arbetsmiljö.
– Det gör att vi alltid har ett aktuellt utgångsläge och att vi kan vara snabba på att se tidiga signaler.
Vi fortsätter även att utveckla oss inom ledarskap och medarbetarskap. I fjol startade vi till exempel ett
 ledarskapsprogram där både chefer och arbetsledare deltar, vilket motsvarar 30 procent av personalen, berättar Lars.

 

Uppskattat med livsvårdstimme

Under fjolåret införde vi även en så kallad livsvårdstimme: en timme i veckan som alla medarbetare kan göra vad de vill med. Det enda kravet är att livsvårdstimmen ska läggas på något som får dig att må bra.

Det används flitigt och uppskattas mycket, säger Lars.

Liksom många andra företag och organisationer har vi på Bodens Energi infört ett mer flexibelt arbetssätt efter pandemins distansarbete. Det hybrida arbetslivet och möjligheten till distansarbete har för många blivit en naturlig del av jobbet.
– Det har möjliggjort en bättre arbetsmiljö för många.
I stället för att stressa till ett möte på plats kan du ta mötet där det passar. Det har blivit en möjliggörare, oavsett vilken roll eller tjänst du har. Bra teknik är grundläggande för att det ska fungera och har lett till att fler väljer att delta på möten digitalt, säger Jeanette.