Hållbarhetsmål 2022

För Bodens Energi handlar hållbarhet om att bedriva verksamheten långsiktigt ansvarsfullt och utveckla nya lösningar med hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv – samtidigt som vi tar till vara på och stärker de värden som skapas inom verksamheten. 

EKOLOGISKA MÅL
SOCIALA MÅL
EKONOMISKA MÅL