Elstöd för november–december 2022 i elområde 1

Regeringen har 9 mars beslutat om en förordning att elstöd nu ska lämnas till elkonsumenter i hela landet.

Stödet baseras på elförbrukningen under november–december 2022.
Bakgrunden till beslutet är att elpriserna var mycket höga i samtliga elprisområden i Sverige under dessa månader.

- Försäkringskassan betalar ut elstödet. Utbetalningarna startar i slutet av maj så att de flesta hushållen ska ha pengarna på kontot senast 9 juni 2023.

- Elstödet går till konsumenter och dödsbon som stod på elnätsavtalet 31 december 2022.

- Anmäl ditt konto till Swedbanks kontoregister här, om du inte har gjort det tidigare, för att få ditt elstöd insatt på kontot. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

- Elstöd lämnas för 80 procent av den el som förbrukades för konsument ändamål under november och december år 2022. Stödet är 90 öre per kWh för elnätsanslutningar i Boden, elområde 1.

Fler frågor och svar ses på Försäkringskassans hemsida och på Regeringens hemsida 


Källa: Regeringen.se